W ramach akcji „Bezpieczny pieszy” bydgoscy policjanci na ulice posłali nie tylko patrole drogówki, ale także policyjne drony. W tym dniu policjanci szczególną uwagę zwracali na zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Wykroczenia, na które funkcjonariusze zwracali uwagę to m.in. nieudzielanie pierwszeństwa pieszym, omijanie pojazdu ustępującego pierwszeństwa pieszym, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Okazało się, że podczas kilkugodzinnej kontroli zaledwie dwóch ulic (ul. Jagiellońskiej i Wyszyńskiego), ujawniono 81 wykroczeń w stosunku do pieszych – 46 z nich zostało ukaranych mandatem karnym, a 31 pouczonych. W przypadku 4 kierujących zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Przy okazji kontroli, bydgoscy policjanci przyglądali się też samym pieszym, którzy w wielu sytuacjach także nie byli bez winy. Tu najczęściej dochodziło do przechodzenia przez jezdnie w miejscu niedozwolonym i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Na gorącym uczynku przyłapano 18 pieszych. W stosunku do 12 z nich policjanci zastosowali postępowanie mandatowe, a 6 pouczyli.