Zacznijmy od tego, że na przestrzeni kilku dekad zmieniło się wiele zasad, które dotyczą kandydatów na kierowców. Przede wszystkim kursanci starający się o uprawnienia do kierowania pojazdami muszą wyrobić numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) i muszą inwestować w naukę jazdy większe pieniądze niż jeszcze kilkanaście lat temu, co wiąże się m.in. z koniecznością wyjeżdżenia wraz z instruktorem przynajmniej 30 godzin. Do tego dochodzi szeroka baza obejmująca 2 tys. pytań.

Niska zdawalność egzaminów na prawo jazdy

Jak zauważa Julia Langa z firmy Yanosik, "Kursanci prawa jazdy kategorii B w 2021 r. musieli zmierzyć się z szeregiem zmienionych przepisów, a ci, którzy podjęli się zdawania już w 2022 r., także musieli odświeżyć swoją wiedzę z zakresu wykroczeń drogowych oraz kar". Wszystko to prowadzi do względnie niskiej zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, która w Polsce wynosi ok. 30 proc. Jak podaje Yanosik w ubiegłym roku w Poznaniu egzamin teoretyczny zdało 58,37 proc. kursantów (13 tys. 960 z 26 tys. 498), a praktyczny jedynie 36,32 proc. (12 tys. 414 na 35 tys. 380 egzaminów).

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Pod względem zdawalności jeszcze gorzej niż Poznań wypadła m.in. Warszawa. W stolicy w WORD-zie na Bemowie egzamin teoretyczny zaliczyło 53,60 proc. adeptów, a praktyczny 30,20 proc. W ośrodku przy ul. Radarowej odsetek zaliczonych egzaminów wyniósł odpowiednio 47,30 proc. i 28,40 proc. Najwyższą zdawalność teorii w 2021 r. odnotowano w Lublinie (65,60 proc.), Rzeszowie (64,05 proc.), Bielsko-Białej (63,57 proc.) i w Słupsku (52,58 proc.), natomiast praktyki w Ostrołęce (53,03 proc.), Kaliszu (51,67 proc.) i w Suwałkach (47,33 proc.).

Okres próbny z zielonym listkiem i obowiązkowymi szkoleniami

Jak widać do już i tak trudnej sytuacji, którą obrazuje stosunkowo niska zdawalność, wkrótce mogą dojść kolejne utrudnienia dla świeżo upieczonych kierowców. Mowa m.in. o tzw. okresie próbnym, który będzie trwał dwa lata od dnia odebrania prawa jazdy i obejmie osoby po raz pierwszy zdobywające uprawnienia kat. B. Nowi kierowcy pomiędzy 4. a 8. miesiącem od otrzymania prawa jazdy będą musieli odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Dodatkowo przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego, samochód, którym będą prowadzili, musi być oznakowany okrągłą nalepką na przedniej i tylnej szybie z zielonym symbolem liścia klonowego na białym tle.

Wspomniane wyżej kursy będą organizowane przez WORD-y i oczywiście będą płatne. Podczas dwóch godzin szkolenia kierowcy dowiedzą się m.in. o czynnikach wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematyce wypadków drogowych, psychologicznych aspektach kierowania pojazdem i uczestnictwie w ruchu drogowym. Szkoleniami praktycznymi zajmą się ośrodki doskonalenia techniki jazdy. W trakcie godzinnych zajęć kierowcy usłyszą m.in. o postawie defensywnej i dowiedzą się o niebezpieczeństwach związanych z nadmierną i niedostosowaną do warunków ruchu prędkością. Szkolenie teoretyczne będzie kosztowało maksymalnie 100 zł, praktyczne nie więcej niż 200 zł.

Szereg zakazów dla świeżych kierowców

To, co najbardziej może utrudnić życie świeżo upieczonym kierowcom, to szereg zakazów. W okresie 8 miesięcy od dnia otrzymania uprawnień do prowadzenia pojazdów nie będzie można:

  • przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym;
  • przekraczać prędkości 80 km/h poza obszarem zabudowanym;
  • przekraczać prędkości 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
  • kierować pojazdem nieoznakowanym wyżej wspomnianym zielonym listkiem klonowym;
  • podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
  • osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

Yanosik podkreśla, że okres próbny nie jest niczym nowym i obowiązuje w wielu państwach na świecie. Przykładowo w Norwegii, Niemczech i Ukrainie trwa 2 lata, we Francji 2 lub 3 lata (zależy to od wybranej opcji kursu), a w Brazylii rok. Długi, bo trzyletni okres próbny obowiązuje w Austrii i poza nim trzeba również ukończyć cztery 50-minutowe sesje treningowe na temat doskonalenia warsztatu jazdy oraz jednodniowe szkolenie (8,5 godziny) z zakresu bezpieczeństwa.