Odpady naziemne wyeliminowano całkowicie,a ilość spalanych „śmieci” zmniejszonoo ponad 80 proc. Jeśli na kimś te procenty nie zrobiły wrażenia, oto i bardziej przemawiające do wyobraźni liczby: z ponad5 400 000 kg odpadow (słownie: pięć milionow czterysta tysięcy kilogramow) obecnie powstaje ich 730 000 kg. To ogromna ulga dla środowiska,a zarazem mniejsze marnotrawstwo,ktorego w Japonii bardzo nie lubią. Wydaje się, że wraz z modą na ekologię pojawił się nowy, cenny bodziec do racjonalizacji produkcji, dzięki czemu można obniżyć koszty zagospodarowania odpadow, a przy okazji – odciążyć sieć energetyczną.