8 października 2010 roku Sejm RP głosami wszystkich klubów parlamentarnych przegłosował zgłoszone przez Klub Lewicy i przygotowane w Komisji Infrastruktury poprawki do ustawy o ruchy drogowym. Mimo silnego oporu ze strony władz samorządowych udało się ucywilizować przepisy regulujące używanie fotoradarów przez gminy.