• Polska ma osiem drogowych przejść granicznych z Ukrainą: cztery w województwie lubelskim (Dorohusk, Zosin, Dołhobyczów, Hrebenne) i cztery w województwie podkarpackim (Budomierz, Korczowa, Medyka, Krościenko)
 • Czas oczekiwana na wjazd do Polski z Ukrainy to – w zależności od przejścia granicznego – nawet trzy doby
 • Wszystkie drogowe przejścia graniczne otwarte są obecnie także dla ruchu pieszego – obecnie zarówno od strony polskiej, jak i ukraińskiej
 • Osoby przekraczające granicę Ukrainy z Polską w związku z wojną zwolnione są z obowiązku odbycia kwarantanny
 • Atak Rosji na Ukrainę. Tutaj znajdziesz najnowsze informacje

Sytuacja na granicach Polski z Ukrainą zmienia się dynamicznie – w samym województwie lubelskim od czwartku, gdy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, granicę Ukrainy z Polską przekroczyło 130 tys. osób. W województwie podkarpackim w tym czasie granicę z Polską przekroczyło blisko 140 tys. osób. Od piątku 25 lutego przejścia graniczne zarezerwowane dotąd wyłącznie dla ruchu kołowego po polskiej stronie otwarto także dla pieszych, jednak początkowo w Dorohusku strona ukraińska nie umożliwiała pieszego przekraczania granicy – osoby bez samochodu musiały znaleźć wolne miejsce w samochodzie jadącym w stronę Polski, co było bardzo trudne – w weekend czas oczekiwania na tym przejściu na wjazd do Polski wydłużył się do 70 godzin. Obecnie, po otwarciu ukraińskiej strony przejścia dla pieszych, zator na tym przejściu został rozładowany i również osoby piesze mogą przekraczać granicę z Polską.

Ile trzeba czekać na wjazd do Polski

W niedzielę o godz. 15 czas oczekiwania na wjazd do Polski na poszczególnych przejściach granicznych z Ukrainą dla samochodów osobowych wynosił:

 • Dorohusk: 32 godzin z tendencją malejącą;
 • Zosin: 24 godziny;
 • Dołhobyczów: 20 godzin;
 • Hrebenne: 60 godzin;
 • Budomierz: 24 godziny;
 • Korczowa: 58 godzin;
 • Medyka: 80 godzin;
 • Krościenko: 60 godzin.

Obecnie nieznacznie wzrósł czas oczekiwania na wjazd do Polski m.in. w Zosinie, Dołhobyczowie i w Hrebennem, skrócił się natomiast w Dorohusku (odprawy na bieżąco).

Granicę można przejść także pieszo

Straż Graniczna informuje, że od 25 lutego 2022 r. wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą, także te, które dotychczas były zarezerwowane wyłącznie dla ruchu samochodowego, można przekraczać również pieszo. Jeszcze w niedzielę był problem z przepuszczaniem osób pieszych z Ukrainy na przejściu w Dorohusku, obecnie przejęcie jest otwarte dla pieszych także od strony ukraińskiej. W niedzielę po południu na przejściach pieszych oczekiwało: w Medyce ok. 2 600 osób, Krościenku ok. 700 osób, Hrebennem ok. 500 osób, Budomierzu ok. 350 osób, Zosinie ok. 200 osób, Korczowej ok. 200 osób oraz w Dołhobyczowie ok. 100 osób.

Zniesiona kwarantanna przy przekraczaniu granicy z Ukrainą

Zgodnie z Rozporządzeniem z 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wszystkie osoby przekraczające odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są zwolnione z wymogu odbycia kwarantanny.

Granica Polski z Ukrainą liczy 535 km – 296 km w województwie lubelskim i 239 w województwie podkarpackim. Dotychczas od momentu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę najwięcej osób dotarło z Ukrainy do Polski przez przejście w Medyce – ok. 50 tys. osób.