• Aby skorzystać z cyfrowego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego czy dowodu osobistego, potrzebny jest profil zaufany
  • By uzyskać odnowioną aplikację, wystarczy zaktualizować program, który już mamy zainstalowany w smartfonie
  • Aplikacja powinna być dostępna w sklepach Apple i Google do końca marca
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Cyfrowe prawo jazdy w telefonie to nic innego jak dość charakterystyczna kopia tradycyjnego dokumentu. Nowe rozwiązanie cieszy się sporym powodzeniem w naszym kraju. Od grudnia 2020 r. już ponad milion osób (a ściślej 1 006 522 użytkowników) pobrało odpowiednią aplikację mPrawo Jazdy. Władze liczą jednak na więcej, gdyż już ponad 2,3 mln Polek i Polaków używa aplikacji mObywatel, czyli charakterystycznego wirtualnego portfela z cyfrowym dowodem osobistym.

mTożsamość przechodzi do historii

Przedstawiciele resortu cyfryzacji zapowiadają sporo nowości, które pojawią się jeszcze w marcu (termin jest uzależniony od udostępnienia programu przez Apple i Google w ich sklepach). „Stale i konsekwentnie rozwijamy naszą aplikację wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i dodając do niej kolejne dokumenty. Jeszcze w marcu w sklepach App Store i Google Play udostępnimy nową wersję aplikacji mObywatel z istotnymi zmianami” – wyjaśnia minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jedną z kluczowych zmian jest rezygnacja z zakładki mTożsamość. Pozostaje zatem mObywatel z nowym, uproszczonym wzorem dokumentu. Na elektronicznym blankiecie dowodu osobistego zobaczymy w pierwszej kolejności jedynie podstawowe informacje, takie jak: numer PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia i dane o statusie dokumentu. Pozostałe, bardziej szczegółowe dane pozostaną na kolejnym ekranie (stąd deklaracje o ochronie prywatności, by nieuprawnione osoby nie miały dostępu do wszystkich wrażliwych danych). Samych danych będzie także więcej niż do tej pory (m.in. adres zameldowania, nazwisko rodowe czy imiona rodziców).

mPrawo Jazdy ze zdjęciem jak w dowodzie osobistym

Na razie bez zmian pozostają mPrawo Jazdy oraz mPojazd z danymi zawartymi w karcie pojazdu oraz polisie ubezpieczeniowej OC. Zachowano także dotychczasowy wzór dokumentu prawa jazdy, w którym zdjęcie może się różnić od tego, które znajduje się na fizycznym blankiecie (w cyfrowej wersji stosowana jest ta sama fotografia, co w aktualnym dowodzie).

By skorzystać z odnowionej aplikacji, wystarczy tylko zaktualizować już istniejącą w smartfonie. Nie ma potrzeby usuwania programu i ponownej instalacji. Kto jednak zrezygnuje z aktualizacji, może korzystać z obecnej wersji przynajmniej do końca tego roku (wówczas aplikacja w starszej wersji przestanie być honorowana). Od 2022 r. w urzędach będzie można skorzystać tylko z nowej wersji programu.