Poseł PiS Artur Szałabawka zwrócił się do ministra z prośbą o informację, czy małe tablice rejestracyjne można wykorzystywać nie tylko na autach sprowadzonych m.in. z USA i Japonii, lecz także w przypadku innych pojazdów. W tej chwili, aby uzyskać małe tablice rejestracyjne, należy przedłożyć w urzędzie stosowne oświadczenie, w którym należy potwierdzić, iż samochód ma miejsca konstrukcyjne przeznaczone dla tablic o zmniejszonych wymiarach. Poseł Szałabawka dodał, że w krajach zachodnich tablice o zmniejszonych wymiarach umieszcza się nie tylko na autach sprowadzonych z USA j Japonii, lecz również na tych, które np. poddano tuningowi albo po prostu dlatego, że kierowca chce takie tablice zamontować dla podkreślenia walorów estetycznych auta.

W imieniu ministra infrastruktury posłowi odpowiedział Rafał Weber, sekretarz stanu z Ministerstwie. Wyjaśnił on, że rozwiązanie, które weszło w życie 1 lipca minionego roku przygotowano z myślą o pojazdach, które sprowadzono z USA lub Japonii i w których zamontowanie standardowych tablic rejestracyjnych było utrudnione i wymuszało i odkształcanie. Minister Weber dodał, że rozwiązanie to jest uzasadnionym wyjątkiem od stosowania tablic rejestracyjnych o standardowych wymiarach i wynikało z postulatów właścicieli takich pojazdów.

Rafał Weber zwrócił też uwagę, że jest ograniczona liczba małych tablic, ze względu na liczbę umieszczonych na nich znaków. to odpowiada potrzebom grupy właścicieli specyficznych pojazdów. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury wskazał, iż uzyskanie takich tablic możliwe jest tylko po złożeniu stosownego oświadczenia i że nie jest możliwe rozszerzenie zakresu wydawania takich tablic.

Dodajmy, że nie ma prawnej możliwości zamawiania małych tablic do aut, które mają miejsce na zwykłą tablicę. Kierowcom, którzy instalują taką tablicę niezgodnie z przepisami, grożą zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i mandat w wysokości 500 zł. Ponadto, teoretycznie można ukarać kierowców za składanie fałszywego oświadczenia, a to już wiąże się z postępowanie przed sądem.