osób zamieszkałych w Zagłębiu Ruhry. Okazało się, że u osób mieszkających co najmniej 200 m od ruchliwej drogi ryzyko zwapnienia naczyń krwionośnych było o 63 proc. mniejsze niż u osób zamieszkałych w odległości 50 m.