Z sondy przeprowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Warszawski Alarm Smogowy wynika, że Polacy chcą wprowadzenia stref czystego transportu w swoich miastach. Jednak większość z nas nie jest tak radykalna co do zakazów mających obowiązywać w tych miejscach. Ankietowani uważają, że z centrów miast trzeba wyeliminować przede wszystkim auta sprzed 2002 roku (59,1 proc.). Tylko połowa z przepytanych jest bardziej radykalna i chce, aby do tych specjalnych stref mogły wjeżdżać wyłącznie elektryki i hybrydy.

Mimo tego, i tak są to obostrzenia mniej rygorystyczne, niż przewidują to już obowiązujące przepisy. Według nich do stref czystego transportu wstęp mają wyłącznie auta zeroemisyjne (do takich nie zaliczają się hybrydy) oraz napędzane gazem CNG i wodór. Według ustawy SCT mogą ustanawiać władze każdego miasta mającego ponad 100 tys. mieszkańców.

Coraz gorzej oceniamy jakość powietrza

Proekologiczna postawa wynika po części z tego, że już połowa ankietowanych źle ocenia stan powietrza w swoim mieście. Jednak przepytani jako jedną z głównych korzyści wprowadzenia stref czystego transportu widzą nie tylko poprawę jakości powietrza (75,5 proc.), ale także zmniejszenie natężenia ruchu (62,1 proc.), ograniczenie hałasu (52,8 proc.) oraz zwiększenie liczby wolnych miejsc parkingowych (29,7 proc.).

Jak widać, z jednej strony dostrzegamy problem ze zbyt dużą liczbą aut w centrach miast i wiążemy go z obniżaniem się jakości powietrza, ale z drugiej strony wprowadzanie stref czystego transportu wzbudza duże kontrowersje. Do tej pory, jako jedyny taką próbę podjął Kraków, ale zakończyła się ona oprotestowaniem uchwały przez samych mieszkańców strefy.

W czym więc leży problem? Według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w zbyt restrykcyjnych przepisach ograniczających wjazd do stref wyłącznie pojazdom w pełni elektrycznym, napędzanym wodorem i gazem ziemnym. Problem jest taki, że tego typu auta stanowią ułamek procenta wszystkich pojazdów poruszających się po naszych drogach. Według licznika elektromobilności liczba zarejestrowanych samochodów tego typu wynosi odpowiednio 4566, 1 i 4743.