Sprawą zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ograniczenie na Kazimierzu obowiązuje od 5 stycznia. Od tego czasu do 20 stycznia strażnicy miejscy skontrolowali 4572 pojazdy wjeżdżające do strefy czystego transportu. Za niestosowanie się do nowej organizacji ruchu pouczyli 1169 kierowców. W jednym przypadku sporządzili notatkę do wniosku o ukaranie do sądu. Jak dotąd żaden z kierowców nie dostał mandatu . Kara może wynosić do 500 zł, bez naliczania punktów karnych.

Uchwałę zaskarżyło 30 podmiotów, głównie przedsiębiorców działających na terenie Kazimierza. Uważają oni, że wprowadzone ograniczenia naruszają zasadę równości i swobody działalności gospodarczej – ograniczenia nie obowiązują mieszkańców strefy, przedsiębiorców, którzy mają tam siedzibę swojej firmy, osób niepełnosprawnych oraz taksówkarzy, jednak – jak przekonują skarżący reprezentowani przez adwokata Piotra Capińskiego – nie wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie strefy mają siedzibę właśnie na Kazimierzu.

Skarżący uważają także m.in., że uchwała ogranicza ich konstytucyjne prawo do korzystania z powszechnie dostępnych usług świadczonych za pomocą dowozu, np. usług gastronomicznych czy usług firm ochroniarskich. W ocenie skarżących uchwała nie dopuszcza również wjazdu do strefy pojazdów budowy, pojazdów nie mieszkających w strefie właścicieli nieruchomości tam położonych, elektrycznych skuterów, czy też pojazdów przeznaczonych do przewozu zwłok.

Na razie strefa ma obowiązywać przez pół roku, ponieważ budzi zastrzeżenia niektórych radnych i mieszkańców. Później radni mogą zdecydować o przedłużeniu jej funkcjonowania oraz o poszerzeniu jej obszaru. Skarżący przekonują, że wprowadzenie strefy nawet na pół roku jest niezgodne z prawem, ponieważ takiego okresu próbnego nie przewiduje ustawa (o elektromobilności i paliwach alternatywnych), na podstawie której uchwała weszła w życie.

Na uchwałę zwrócił uwagę wojewoda małopolski, który nakazał sporządzenie oceny nadzorczej tego dokumentu. Ocena wykazała niestaranność w przygotowaniu uchwały, ale zdaniem wojewody wady dokumentu nie mają takiej skali, aby uchwałę unieważniać. Dyrektor Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek powiedział, że nie rozumie po co skarżyć uchwałę, która za kilka miesięcy będzie podlegała „weryfikacji”.

Strefa czystego powietrza na krakowskim Kazimierzu jest pierwszą tego typu strefą w Polsce. Zgodnie z uchwałą na krakowski Kazimierz, dzielnicę chętnie odwiedzaną przez turystów, mogą wjeżdżać jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem albo gazem CNG.