Działając w porozumieniu z Główną Komisją Sportu Samochodowego PZM, Organizator Rajdu Orlen postanowił o utworzeniu podczas zawodów specjalnej klasy „Orlen Gość”.

1. Do udziału w klasie „Orlen Gość” zostaną dopuszczeni kierowcy posiadający licencję stopnia „R1” lub równorzędną z krajów UE oraz, bez prawa prowadzenia samochodu, piloci posiadający licencję stopnia „B”, „C”, „R2”, „R1”, „R”, „R cross country” oraz „P”.

2. Trasa rajdu będzie pokrywała się z trasą 6 rundy RSMP z zastrzeżeniem dla zawodników klasy „Orlen Gość” o jednorazowym przejeździe odcinków specjalnych każdego dnia zawodów natomiast odcinki specjalne o długości powyżej 15 km zostaną dla w/w klasy skrócone.

3. Rajd będzie trwał dwa dni przedzielone parkiem zamkniętym.

4. Dla zawodników klasy „Orlen Gość” ma zastosowanie punkt 11.9 regulaminu ramowego RSMP w całości.

Przypomnijmy: Rajd Orlen stanowi szóstą, przedostatnia rundę rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2009 oraz rundę Rajdowego Pucharu Europy FIA Strefy Centralnej. Stąd też prawdopodobny jest udział załóg zagranicznych.