31 lipca w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju: w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, i drugie – w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Przepisy rozporządzeń wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 sierpnia 2015 r.

Przepisy rozporządzeń – jak stwierdza ministerstwo infrastruktury – pozwolą na dopuszczenie do ruchu nowych samochodów osobowych, objętych ramową dyrektywą homologacyjną oraz pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terytorium państw członkowskich UE.

Pojazdy z kierownicą po prawej stronie powinny zostać dostosowane do ruchu prawostronnego w zakresie:

  • świateł zewnętrznych,
  • lusterek wstecznych,
  • prędkościomierza wyskalowanego w km/h (lub jednocześnie w km/h i mph).

Spełnienie tych wymogów ma być weryfikowane podczas okresowego badania technicznego, przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją w Polsce.

Mówiąc nieco prościej: w „anglikach" na przeglądzie będą sprawdzane 3 elementy:

1. reflektory (aby spełniały warunki należy je wymienić na takiej, jakie są stosowane w samochodach z kierownicą po lewej stronie).

2. lusterka wsteczne, a ściślej ich pole widzenia. Dotyczy to lusterek zewnętrznych i wewnętrznego. W większości przypadków aby spełniały warunki wymagane w Polsce trzeba je wymienić.

Diagności otrzymają szczegółowe wytyczne, jak sprawdzać czy pole widzenia lusterek jest prawidłowe (określono je w załączniku do rozporządzeń).

3. prędkościomierz – musi być wyskalowany w km/h (może mieć podwójną skalę – w km/h oraz w milach na godzinę).

Warto też przypomnieć, że do zaliczenia przeglądu potrzebne jest tylne światło przeciwmgłowe (nie wszystkie „angliki" takie mają).

Po pozytywnym zaliczeniu przeglądu właściciel „anglika" otrzyma zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i na jego podstawie będzie mógł zarejestrować auto w wydziale komunikacji.