Prezes Renault Carlos Ghosn, Dyrektor Zakupów Renault i Prezes-Dyrektor Generalny R.N.P.O. (Renault-Nissan Purchasing Organization) Odile Desforges oraz Dyrektor ds. Jakości Renault Yann Vincent przekazali nagrody Supplier Quality Awards siedmiu dostawcom podzespołów i usług.

Nagrody te są wyrazem uznania dla wyników i działań podejmowanych przez dostawców w celu zapewnienia wysokiej jakości. Mają również na celu zmotywowanie dostawcóww dążeniu do wyznaczonych przez Renault celów w zakresie jakości. Nagradzanie najlepszych jest elementem wdrażania założeń Kontraktu Renault 2009, w którym podjęte zostały istotne zobowiązania dotyczące jakości.

Na koniec 2007 roku firma Renault osiągnęła niespotykany wcześniej poziom jakości podzespołów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych, co plasuje Grupę wśród najlepszych producentów pełnych gam pojazdów na świecie pod względem jakości samochodów.

W przypadku dostawców części samochodowych i podzespołów mechanicznych nagrody były przyznawane za poziom jakości określonej grupy części dla jednego z 4 regionów (Europa / Euromed / Ameryka Łacińska i Południowa / Azja – Afryka). Zostali oni wybrani na podstawie jakości części dostarczanych do zakładów Renault, szybkości rozwiązywania ewentualnych problemów napotykanych w procesie produkcji oraz za umiejętność zapewnienia zadowolenia klienta.

Nagrody za części otrzymali: Robert Bosch Limitada (Ameryka Łacińska i Południowa) - wycieraczki, Dongwon Technology Co.Ltd (Azja i Afryka) - moduły drzwiowe, Elba S.A. (Euromed) - oświetlenie oraz Valeo Engine Cooling (Francja i Europa_ - układ chłodzenia silnika.

W przypadku usługodawców nagrody były przyznawane w skali ogólnoświatowej, bez podziału na regiony, a kryteria różniły się w zależności od rodzaju usług. Na ogół determinujące znaczenie miała ocena uzyskana w tzw. „Umowach Jakości Świadczonych Usług”, mierzona za pomocą ankiet wypełnianych podczas całego procesu kupna.W specyficznym przypadku dostawców usług logistycznych, liczyły się takie wskaźniki jak wskaźnik obsługi zakładów, punktualność dostaw czy wskaźnik awarii przewożonych samochodów.

Nagrody za usługi przyznano firmom: Matrici Sociedad Cooperativa za oprzyrządowanie pras, Eurovia za infrastrukturę drogową oraz Christian Salvesen Plcza logistykę.

Podczas światowego salonu samochodowego 2008 w Paryżu, Renault przyzna również specjalne nagrody Supplier Quality Awards za Nową Lagunę – model, który jest symbolem zobowiązania jakości podjętego w ramach Kontraktu Renault 2009. Nagrody otrzymają dostawcy, którzy w sposób szczególny przyczynili się do doskonałej jakości tego samochodu.