Remont północnej jezdni rozpocznie się 18 lipca i potrwa do 21 lipca. Według zapewnień Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad ruch w kierunku Katowic będzie odbywał się bez zakłóceń. Z kolei na zwężonym odcinku w kierunku Katowic zostaną utrzymane dwa (węższe) pasy ruchu w każdym kierunku.

Docelowy układ organizacji ruchu na czas remontu przedstawia poniższy schemat.

Schemat zwężenia na remontowanym odcinku autostrady A4 Foto: GDDKiA
Schemat zwężenia na remontowanym odcinku autostrady A4

Z kolei w poniedziałek, 22 lipca, ok. godz. 6.00 z ruchu wyłączony zostanie odcinek jezdni do Katowic. Do dyspozycji kierowców pozostanie jezdnia północna. Tymczasowe pasy ruchu będą miały mniejszą szerokość niż dotychczas. Pas skrajny o szerokości 3 m przeznaczony będzie dla pojazdów ciężarowych, a trochę węższy wewnętrzny dla pozostałych pojazdów.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wzdłuż całego remontowanego odcinka i na dojazdach do niego rozmieszczone będą co kilometr oznakowane punkty poboru wody pitnej. Na dojazdach do remontowanego odcinka, co dwa kilometry w miejscach kolumn alarmowych, będą ustawione po trzy kabiny sanitarne na każdym kierunku ruchu.

Oddanie do ruchu wyremontowanego odcinka jezdni południowej planowane jest do końca września bieżącego roku.