Zatwierdzone już przez premiera środki mają być przeznaczone na budowę, przebudowę lub remont 3,9 tys. km dróg, w tym 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostanie 1 295 mln zł, z kolej 500 mln zł ma trafić na dofinansowania prac na "drogach obronnych".

O co tu chodzi? Taką kategorię dróg określa Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, według której drogami obronnymi oznacza się drogi o znaczeniu strategicznym w razie konfliktu zbrojnego. Drogi te według aktualnych przepisów muszą być dostosowane do wymagań techniczno-obronnych w zakresie transportu Sił Zbrojnych RP i NATO, w tym nacisków osi pojazdu, który w przypadku ciężkiego sprzętu wojskowego jest zdecydowanie wyższy, niż przewidziano dla aut cywilnych.

Kto i ile dostanie dofinansowania?

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania. Rząd podał także listę województw i kwoty, jakimi zostaną dofinansowane:

 • dolnośląskie - 134,2 mln zł;
 • kujawsko-pomorskie - 157,2 mln zł;
 • lubelskie - 289,7 mln zł;
 • lubuskie - 83,2 mln zł;
 • łódzkie - 152,4 mln zł;
 • małopolskie - 226,5 mln zł;
 • mazowieckie - 317,1 mln zł;
 • opolskie - 58 mln zł;
 • podkarpackie - 174,8 mln zł;
 • podlaskie - 205,5 mln zł;
 • pomorskie - 136,1 mln zł;
 • śląskie - 149,3 mln zł;
 • świętokrzyskie - 145 mln zł;
 • warmińsko-mazurskie - 183,3 mln zł;
 • wielkopolskie - 240,3 mln zł;
 • zachodniopomorskie - 105,4 mln zł.