Impreza, w której weźmie udział 120 kierowców autobusów ze wszystkich krajów europejskich i ze Stanów Zjednoczonych, ma charakter szkoleniowy. Trudne ćwiczenia praktyczne mają na celu nauczyć perfekcyjnego, pod względem techniki jazdy, obchodzenia się z nowoczesnymi autobusami turystycznymi. Zawody składają się z kilku etapów. "Trening bezpiecznej jazdy" to pokonywanie krytycznych sytuacji, jak np. wymijanie na śliskiej nawierzchni. "Ekonomiczna jazda" ma na celu osiągnięcie możliwie niskiego zużycia paliwa przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej prędkości średniej. "Trasa z przeszkodami" wymaga od kierowców opanowania autobusu w różnych trudnych sytuacjach, np. podczas parkowania do tyłu lub podczas pokonywania wąskiego wjazdu.

Ćwiczenia praktyczne będą uzupełniane kompetentnymi informacjami na temat wszystkiego, co wiąże się z autobusem jako miejscem pracy. Zwycięzca otrzyma podczas uroczystej gali wieczornej Przechodni Puchar Grand Prix, który stanowi przedmiot pożądania u niejednego kierowcy.

W 6. konkursie Setra Grand Prix mogą wziąć udział panie i panowie kierowcy z ważnym prawem jazdy uprawniającym do prowadzenie autobusu. Setra zachęca szczególnie kobiety, by zgłaszały swój udział. Uczestnicy zostaną wybrani w drodze losowania. Z każdego przedsiębiorstwa tylko jeden kierowca może uczestniczyć w konkursie. Polskę reprezentować będzie dwóch kierowców z firm, które od lat posiadają autobusy Setra i pozostają wierne tej marce.

Mistrzostwa Setra Grand Prix powołano do życia w roku 1992. Impreza ta zyskała wśród ludzi z branży międzynarodową renomę jako spotkanie profesjonalistów. W poprzedniej edycji zawodów, w kwietniu 2003 roku, uczestniczyło 120 kierowców - zarówno kobiet, jak i mężczyzn - ze 120 krajów.