W Polsce nie istnieje obowiązek służby wojskowej, co nie zwalnia obywateli z obowiązku stawienia się na komisji wojskowej, jeśli zostaną o to poproszeni. Kwalifikacja wojskowa to nic innego jak nadanie kategorii w wojsku, na wypadek konfliktu lub innej przyczyny powodującej zwiększone zapotrzebowanie na żołnierzy (np. klęski żywiołowe).

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo

Wezwania do wojska 2024 - kto dostanie

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie niemal ćwierć miliona osób i będzie przeprowadzana od 1 lutego do 30 kwietnia, a zatem ci, którzy nie otrzymali jeszcze wezwania lub nie otrzymają go do 1 lutego, nie mogą być pewni, czy nie otrzymają go za kilka tygodni. Kto obowiązkowo będzie musiał stawić się na komisji wojskowej?

  • 19-latkowie (mężczyźni urodzeni w 2005 r.);
  • mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej i/lub okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety w wieku 19-27 lat (urodzone w latach 1997–2005) posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz związanym z kształceniem w zakresie psychologii lub kończą naukę w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Na liście zawodów, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie w wojsku, są m.in.: weterynarze, fizjoterapeuci, elektronicy, szeroko rozumiani informatycy oraz kierowcy. W przypadku tej ostatniej grupy chodzi o posiadaczy prawa jazdy kategorii C oraz D (data uzyskania uprawnień danej kategorii jest wpisana na odwrocie prawa jazdy w kolumnie 10.). Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy kierowcy czy programiści w Polsce otrzymają wezwania do stawienia się na komisji wojskowej, ale z pewnością są na liście obywateli, których wezwanie na komisję jest bardziej prawdopodobne niż np. kierowców z prawem jazdy kat. B.