Abonament RTV 2024 - jakie stawki

Jest sposób, by uzyskać 10-procentową zniżkę na abonament. Warunkiem jest uiszczenie do 25 stycznia 2024 r. opłaty abonamentowej za cały rok. Są też osoby, które abonamentu płacić nie muszą. Jak wymienia Business Insider, z opłaty zwolnione są:

 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,
 • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • członkowie rodzin po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • członkowie rodzin pozostałych po osobach, które do chwili śmierci pobierały rentę z tytułu inwalidztwa
 • osoby spełniają kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo

Abonament za radio w samochodzie 2024

Nie trzeba korzystać w radio w samochodzie, by mieć obowiązek opłacenia abonamentu RTV. Należy pamiętać, że abonament to opłata za samo posiadanie odbiornika, a nie za korzystanie z niego. Większość polskich kierowców opłaca abonament RTV za radio w samochodzie razem z abonamentem za odbiorniki telewizyjne i radiofoniczne w domu. Niektórzy muszą jednak ponieść dodatkowy koszt. Kogo to dotyczy?

Jeśli samochód jest zarejestrowany na osobę prywatną, właściciel pojazdu nie ponosi dodatkowych kosztów, nawet kiedy posiada radio w aucie. Innymi słowy, osoby prywatne nie muszą płacić abonamentu za radio w swoich samochodach. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku właścicieli samochodów służbowych – muszą opłacić abonament RTV za każdy pojazd (czyt. każdy odbiornik radiofoniczny) w ich flocie.

W 2023 r. stawka miesięczna za radioodbiornik wynosi 8 zł i 70 gr miesięcznie (w 2022 r. wynosiła 7 zł i 50 gr w 2022 r.). Jeśli przedsiębiorca opłaca każdy miesiąc osobno, za jeden pojazd zapłaci rocznie 104 zł i 40 gr. Może jednak zredukować ten koszt do 94 zł, płacąc za cały rok z góry.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV

Co jeśli właściciel firmy nie opłaci abonamentu? Tak jak w poprzednich latach grozi mu kara w wysokości 30-krotności stawki miesięcznej za jeden odbiornik. W 2023 r. jest to więc 261 zł grzywny.

Na tym sprawa się jednak nie kończy. Dlaczego? Zgodnie z przepisami kontroler może domagać się od przedsiębiorcy także uregulowania zaległych opłat za cały okres posiadania pojazdu wyposażonego w radio. Ostateczna wysokość kary zależy więc od liczebności floty i okresu zaniedbania tego obowiązku.