Zmiany w organizacji ruchu:

Ulica Goleniowska, w rejonie Cmentarza, od dnia 31.10.2011 r. od godz. 22.00 do dnia 02.11.2011 r. godz. 06:00, pomiędzy ulicą Rumuńską i ulicą Bośniacką, wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Ulica Jugosłowiańska, na odcinku od ulicy Goleniowskiej do ul. Toruńskiej, od dnia 31.10.2011 r. od godz. 22.00 do dnia 02.11.2011 r. godz. 06.00 wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Wyjazd z miejsc parkingowych będzie odbywał się poprzez ulice: Bośniacką, Rumuńską i Wrzesińską.

Ulica Czarnogórska, na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do ul Bośniackiej, od dnia 31.10.2011 r. godz. 22.00 do dnia 02.11.2011 r. godz. 06.00 wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu, z wjazdem od ul. Jugosłowiańskiej.

W rejonie Cmentarza Centralnego, od dnia 28.10.2011 r. od godz. 06:00 do dnia 02.11.2011 r. godz. 06:00 wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

ul. Ku Słońcu - na odcinku od ul. Europejskiej do ronda Pileckiego, od dnia 29.10.2011 r. od godz. 06.00 do dnia 02.11.2011 r. do godz. 06.00, nastąpi wyłączenie z ruchu jezdni południowej (przyległa do Cmentarza Centralnego).

Od dnia 31.10.2011 r. od godz. 22.00 do dnia 02.11.2011 r. do godz. 06.00 wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna ul. Ku Słońcu. Jezdnią północną będą mogły poruszać się pojazdy uprzywilejowane i posiadające specjalne zezwolenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Szczecinie, taksówki oraz rowerzyści. Zostanie dopuszczony dojazd do posesji.

Od dnia 28.10.2011 r. od godz. 06.00 do dnia 02.11.2011 r. do godz. 06.00 postój Taxi zlokalizowany przy I i II Bramie Cmentarnej zostanie przeniesiony na ul. Piękną.

ul. Dworska, na odcinku od Pl. Słowińców do ul. Ku Słońcu, od dnia 31.10.2011 r. od godz. 22:00 do dnia 02.11.2011 r. do godz. 06:00 wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu, z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej, które będą kursowały w obu kierunkach.

Od dnia 31.10.2011 r. od godz. 22:00 do dnia 02.11.2011 r. do godz. 06:00 wyspa centralna pl. Słowińców zostanie wygrodzona barierami drogowymi w celu uniemożliwienia parkowania.

ul. Gajowa i ul. Krzywa, od dnia 31.10.2011 r. od godz. 22:00 do dnia 02.11.2011 r. do godz. 06:00 wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.

ul. Santocka, od dnia 31.10.2011 r. od godz. 22:00 do dnia 02.11.2011 r. do godz. 06:00 na odcinku pomiędzy ul. Ku Słońcu i ul. Świerczewską, wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.

ul. Mieszka I, od dnia 31.10.2011 r. od godz. 22:00 do dnia 02.11.2011 r. do godz. 06:00 na odcinku od ronda Szyrockiego do ul. Białowieskiej, utrzymuje się istniejący zakaz zatrzymywania się pojazdów oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości pojazdów do 40 km/h, na jezdniach, w obu kierunkach.

Pobocza zostaną wygrodzone taśmami drogowymi w celu uniemożliwienia parkowania.

ul Świerczewska, od dnia 31.10.2011 r. od godz. 22:00 do dnia 02.11.2011 r. do godz. 06:00 na odcinku od ul. Santockiej do ul. Zielonogórskiej, wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.

ul. Strzałowska, od dnia 31.10.2011 r. od godz. 22:00 do dnia 02.11.2011 r. do godz. 06.00, wprowadza się zakaz zatrzymywania pojazdów oraz ograniczenie

prędkości do 40 km/h, w obu kierunkach.

Uruchomione zostaną parkingi na terenie Centrum Handlowego Piast, Turzyn oraz parking hipermarketu Tesco.

Objazdy drogi krajowej nr 10 wytyczone zostały przez ul. Europejską, ul. Krakowską, rondo Uniwersyteckie, ul. Mieszka I, al. Piastów. 7

W ciągu ul. Ku Słońcu wygrodzone taśmami zostanie torowisko tramwajowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Na odcinku od pl. Słowińców do ul. Europejskiej zostanie wyłączona z ruchuścieżka rowerowa, w celu umożliwienia parkowania pojazdów samochodowych.

Przy bramach Cmentarza Centralnego Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w dniach 29.10.2011 - 01.11.2011 r. uruchomi posterunki by zabezpieczyć sprawną i bezpieczną komunikację.

Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, jak co roku będą słuSyć pomocą tak dla pasażerów, jaki i dla kierowców komunikacji miejskiej. Chętnie udzielą pasażerom informacji o kursowaniu środków komunikacji miejskiej, miejscach sprzedaży biletów, ostrzegą pasażerów i uczestników ruchu drogowego przed grożącym niebezpieczeństwem oraz udzielą pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środków transportu miejskiego osobom, którym taka pomoc będzie niezbędna.