Istotą oględzin online jest wykonanie zdjęć uszkodzonego pojazdu i dokumentów koniecznych do likwidacji szkody za pomocą smartfonu lub tabletu z zainstalowaną na nim aplikacj.

Aplikacja działa tylko na systemie operacyjnym Android. Rzeczoznawca poprzez aplikację instruuje poszkodowanego o kolejnych niezbędnych czynnościach w czasie rzeczywistym, a następnie, na bazie zebranego materiału, wykonuje kosztorys naprawy wyliczając należne odszkodowanie.

Od momentu rozpoczęcia testów nowego narzędzia, AXA DIRECT zrealizowała przy jego pomocy kilkadziesiąt oględzin uszkodzonych pojazdów. Ocena jakości przysłanego materiału, jak i poziomu zadowolenia Klientów z tej usługi wypadła pozytywnie.