Rekomendacje zobowiązują zakłady ubezpieczeniowe do takiego szacowania kwoty odszkodowania, które pozwoli na przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed wypadku. Jest to krok mający na celu ujednolicenie sposobu wyceny szkód. Od tej pory odszkodowanie wypłacane z polisy OC sprawcy zdarzenia musi wystarczyć na naprawę̨ samochodu z użyciem oryginalnych części zamiennych i przy wykorzystaniu odpowiednich technologii. W przypadku nowoczesnych aut, szczególnie elektrycznych lub zbudowanych z aluminium, to właśnie odpowiednie technologie są̨ gwarancją odpowiedniej jakości naprawy.

Mówiąc wprost - teraz każdy poszkodowany musi otrzymać od ubezpieczyciela środki wystarczające na naprawę̨ samochodu w autoryzowanym serwisie. Jest to optymalne rozwiązanie, które daje nam pewność, że nasz samochód będzie w pełni sprawny. To ważne nie tylko dlatego, że naprawiony pojazd zachowa swoją wartość́, ale przede wszystkim zapewni nam bezpieczeństwo.

Warto nadmienić, że taką samą kwotę̨ ubezpieczyciel wypłaci nam, jeśli zdecydujemy się̨ na gotówkowe rozliczenie szkody, czyli tzw. kosztorys. Wtedy to my decydujemy jak i gdzie naprawić samochód. Można w ten sposób nieco zaoszczędzić, pamiętajmy jednak, że naprawa dokonana mniejszym kosztem, np. z wykorzystaniem zamienników części oryginalnych spowoduje, że przy ewentualnej kolejnej szkodzie ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie wystarczające tylko na zakup zamienników, gdyż jego obowiązkiem jest przywrócenie auta do stanu sprzed szkody. Nie zapominajmy też o inflacji - jeśli wybierzemy wariant gotówkowy a naprawa auta się opóźni, kwota odszkodowania może nie wystarczyć́ na opłacenie wszystkich kosztów naprawy.

Co prawda wciąż zdarzają̨ się̨ na rynku praktyki, kiedy ubezpieczyciel stara się̨ narzucić poszkodowanemu warsztat, w którym powinien on naprawić́ auto. Na takie rozwiązanie potrzebuje on jednak zgody poszkodowanego. Nie mamy co prawda wpływu na to, w jakim towarzystwie wykupione miał ubezpieczenie sprawca zdarzenia, jednak w przypadku problemów możemy naprawić́ auto wykorzystując własną polisę̨ auto casco. Wtedy nasz ubezpieczyciel rozliczy się̨ z ubezpieczycielem sprawcy, a my nie stracimy zniżek. Najlepszym jednak sposobem na uniknięcie utarczek z towarzystwem ubezpieczeniowym jest zlecenie naprawy autoryzowanemu serwisowi - wówczas to on zajmie się̨ całą „papierkową robotą”.

Korzystne dla kierowców zmiany w rozliczaniu szkód komunikacyjnych poskutkują̨ niestety wzrostem składek. Tym bardziej warto poważnie przemyśleć decyzję o miejscu i sposobie naprawy - jeśli już musimy zapłacić większą składkę, w przypadku szkody wybierzmy gwarancję jakości naprawy.