Kurs na LPG

Choć autogaz nie ma na razie konkurentów pod względem ceny za litr, nadal udział samochodów

z instalacjami LPG na polskim rynku motoryzacyjnym nie stanowi pokaźnej części. Okazuje się, że takie przeszkody jak np. brak dynamicznie rozwijającej się infrastruktury tankującej czy obawa przed wzrostem akcyzy nie są wcale kluczowe podczas podejmowania decyzji o instalacji autogazu. Dużo większe znaczenie mają dla prowadzących inne powody.

Mity rządzą obawami

Z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Mands Badania Rynku i Opinii, na zlecenie firmy doradczo-analitycznej Information Market SA, wynika, że jedynie 14,3 proc. odpowiadających

w sondażu posiada już taką instalację. Z prostego rachunku, wiemy już że ponad 50 proc. osób zapytanych w sondażu, które posiadają auto, z określonych powodów nie decyduje się na montaż autogazu.

Wśród badanych najwięcej obaw wywołuje kwestia bezpieczeństwa, jako drugi z kolei został wskazany prze kierowców właśnie aspekt finansowy. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1002 osób w wieku od 18 do powyżej 60 lat.

Boimy się (wysokich kosztów)

Najwięcej sceptyków wśród badanych, bo aż 12, 4 proc., których odstrasza instalacja LPG, obawia się

o bezpieczeństwo samochodów na autogaz. W tej grupie obawy rozkładają się prawie po równo jeśli chodzi o płeć męską, jak i żeńską. Różnica na stronę płci pięknej wynosi jedynie 0,1 proc. Biorąc pod uwagę lata respondentów, okazuje się, że jak to w życiu bywa lęk przychodzi z wiekiem - najmniej oporu przed autogazem w samochodzie mają młodzi ludzie - pomiędzy 18 a 29 rokiem życia. Najbardziej bojaźliwą grupę stanowią osoby przedziale wiekowym między 40 a 49 wiosną.

W dalszej kolejności wymienianych powodów znalazły się kolejno: aspekty ekonomiczne (9,8 proc.), niedogodności wynikające z zamontowania instalacji (6,8 proc.) i posiadanie silnika typu diesel (6,1 proc.).

- Kierowcy w Polsce mają często nieuzasadnione obawy o korzystanie z autogazu, tymczasem paliwo to nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa w warunkach poprawnej eksploatacji. Jakość gazu płynnego na polskich stacjach także nie odbiega od standardów pozostałych paliw. Widać więc, że wiele obaw ma podłoże nie do końca racjonalne – często opierane na przykład na sugestiach, że „skoro tańsze, to może i gorsze od benzyny”. Tymczasem dla eksploatacji samochodów problemu tego rodzaju nie widać – instalacje spełniające kryteria bezpieczeństwa stanowią bowiem dobrą konkurencję dla aut zasilanych tradycyjnie – mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu e-petrol.pl.

Trzydziestolatkowie dbają o finanse

Badanie pokazało również, że osoby do 39 roku życia w większym odsetku niż pozostałe grupy wiekowe zwracają uwagę na finansowe bariery związane z kosztami instalacji tego typu rozwiązań. To jednak nie powinno specjalnie dziwić z uwagi na zobowiązania materialne osób w tej kategorii wiekowej. Ankietowani, którzy obawiają się o koszty instalacji i zwrot inwestycji stanowią 9,8 proc. wszystkich zapytanych osób. Z badania wynika również, że kobiety częściej niż mężczyźni zwracały uwagę na koszty - aspekty ekonomiczne samochodów na LPG jako problem wskazywało 10,2 proc. przedstawicielek płci pięknej. Zaniepokojonych ewentualnymi kosztami mężczyzn było 8.9 proc.

Mniejszy bagażnik to problem

Na niedogodności związane z instalacją LPG największą uwagę w porównaniu z pozostałymi grupami zwrócili starsi respondenci w wieku od 40 do 49 lat. Jako problem wskazywali utratę mocy czy zmniejszenie przestrzeni bagażnika. Ponadto dużo częściej mężczyźni, niż kobiety uznali ten powód za przeszkodę w zamontowaniu instalacji LPG (10,3 proc. vs. 4,8 proc.). Także badani mężczyźni z powodu posiadania silnika Diesela dużo częściej wzbraniali się przed autogazem (13,1 proc. vs. 2,2 proc.).

W najstarszej badanej grupie wiekowej (50-59 lat), jako główną obawę odpowiadający wskazywali problem bezpieczeństwa. Jednocześnie najstarsi uczestnicy badania deklarowali, że nie prowadzą lub nie posiadają samochodu lub też nie mają okazji do podjęcia decyzji o instalacji LPG.

Wśród dalszych przeszkód w opinii badanych znalazły się niedogodności, które wynikają

z zamontowania instalacji, posiadany już silnik typu diesel oraz brak potrzeby zmiany paliwa.

Okazało się również, że kierowcy nie są przesadnie czuli na punkcie prestiżu jeśli chodzi o kwestie wyboru paliwa, o czym często mówi się w kontekście braku popularności LPG. Co ciekawe, jedynie 1,5 proc. badanych wskazało ten powód jako przeszkodę w instalacji autogazu

(prej)