Artykuł został pierwotnie opublikowany 06.03.2021 r.

Za takie tablice rejestracyjne z wyróżnikiem indywidualnym trzeba zapłacić 1 000 zł. Jednak w Polsce na wielu serwisach ogłoszeniowych można zamówić sobie dowolną tablicę rejestracyjną — z kraju, jaki nam tylko przyjdzie do głowy, z dowolnymi numerami czy też literami. O ile samo kupno takich tablic rejestracyjnych nie jest żadnym wykroczeniem, to już umieszczenie ich na pojeździe, zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, jest przestępstwem zagrożonym nie tylko karą grzywny, ale również karą ograniczenia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Karalność czynu zależy m.in. od tego, czy uniemożliwia on lub utrudnia identyfikację pojazdu.

Indywidualne tablice rejestracyjne sa także dostępne w Polsce
Indywidualne tablice rejestracyjne sa także dostępne w Polsce

A jak legalnie załatwić indywidualne tablice rejestracyjne? Jaka treść tablic jest dopuszczalna, a na co urzędnicy na pewno się nie zgodzą?

Ograniczenia przy wydawaniu indywidualnych tablic rejestracyjnych

Od ponad 20 lat właściciele aut nie są skazani na tablice rejestracyjne z kombinacją liter i cyfr narzuconą przez wydział komunikacji. Jeśli ktoś chce się wyróżniać z tłumu, może postarać się o tablice indywidualne. Ich treść nie jest całkowicie dowolna – pierwsze dwa znaki (litera i cyfra) to zawsze symbol województwa, w którym auto zostało zarejestrowane.

Pozostałe trzy do pięciu znaków to wyróżnik indywidualny, którego treść ustala właściciel samochodu. Jednak są pewne ograniczenia. Przede wszystkim, nie może on składać się tylko z cyfr, które mogą pojawić się jedynie na dwóch ostatnich miejscach.

Treść tablicy nie może też być obraźliwa, wulgarna ani niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Oceniają to urzędnicy, którzy niekiedy okazują się nie dość czujni lub po prostu bardzo tolerancyjni. Można spotkać np. auta z wyróżnikiem indywidualnym CHWDP (niewtajemniczonych informujemy, że skrót ten gwałtownie podnosi ciśnienie policjantom).

Jak załatwić indywidualne tablice rejestracyjne?

Sprawę załatwiamy w wydziale komunikacji, w którym auto ma zostać zarejestrowane. Oprócz standardowego zestawu dokumentów niezbędnych do rejestracji złożyć trzeba wniosek o wydanie tablic indywidualnych (formularz dostępny w urzędzie).

Ponieważ sprawa tego typu nie może być załatwiona od ręki, po wstępnej weryfikacji wniosku urząd wyda (odpłatnie) tymczasowe tablice rejestracyjne.

O możliwości nadania indywidualnego numeru rejestracyjnego o proponowanej przez wnioskodawcę treści decyduje właściwy miejscowo organ prowadzący rejestr tablic indywidualnych (jeden wydział w każdym województwie).

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba zapłacić za tablice i dopiero wtedy urząd zamawia je u producenta. W przypadku wydania przez urząd decyzji odmownej można się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego dla miejsca rejestracji auta.

Ile się czeka na indywidualne tablice?

Wniosek o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych składa się w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do jego rozpatrzenia uprawnione są tylko wydziały komunikacji w miastach wojewódzkich, do których przesyła się dokumenty. Z tego właśnie powodu na tablice indywidualne trzeba czekać dość długo – wydanie decyzji i wyprodukowanie specjalnych tablic trwa zwykle kilka tygodni.

Ile kosztują indywidualne tablice rejestracyjne?

Koszt wydania indywidualnych tablic rejestracyjnych jest niemały:

  • tablice indywidualne do auta (2 szt.) — 1000 zł
  • tablice indywidualne do motocykla lub przyczepy (1 szt.) — 500 zł
  • dowód rejestracyjny — 54 zł
  • pozwolenie czasowe — 13,50 zł
  • komplet znaków legalizacyjnych — 12,50 zł
  • nalepka kontrolna — 18,50 zł

Indywidualne tablice rejestracyjne

Tablice rejestracyjne, także te indywidualne, nie są przypisane do właściciela auta, ale do pojazdu. Oznacza to, że po sprzedaży auta tablice, choć kosztowały niemało, wrócą do urzędu, który je wydał. Aby założyć je na kolejne auto, trzeba ponownie wykupić "swoje" znaki rejestracyjne (uwaga – może to zrobić także ktoś inny!)

Naszym zdaniem

Wyróżnianie się z tłumu kosztuje! Nie chodzi tu tylko o 1 000 złotych dopłaty za wydanie tablic indywidualnych, które trzeba spisać na straty przy sprzedaży auta, lecz także o to, że policjanci wychodzą ponoć z zasady, że jeśli kogoś stać na takie tablice, to stać go również na mandat… Nie zawsze warto zatem rzucać się w oczy. 1000 złotych można naszym zdaniem wydać lepiej.