Producenci zezwalają na holowanie coraz cięższych przyczep. Małe SUV-y mogą (przynajmniej w niektórych wersjach) zabrać 2,5 t! Czy przed wyjazdem wystarczy spojrzeć na zapis w dowodzie rejestracyjnym? Nigdy przyczepa nie może być cięższa od holownika. Z kategorią B zawsze możemy ciągnąć przyczepę lekką.

Przy ciężkiej trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia: dopuszczalna masa całkowita (dmc) zestawu nie może przekroczyć 3,5 t, masa własna holownika nie może być mniejsza od dmc przyczepy. Ilość osi nie ma znaczenia. Więcej pociągniemy z prawem jazdy B+E. Wtedy dmc holownika nie może przekroczyć 1,33xdmc przyczepy (warunki techniczne związane z hamulcami).

Przykład: C-Crosser 2.2. Masa własna 1750 kg, dmc 2410 kg, masa przyczepy (teoretycznie) - 2000 kg. Z prawem jazdy B możemy zabrać przyczepę o dmc 1090 kg (warunek o dmc zestawu poniżej 3,5 t), z B+E - 1810 kg. Przydatne informacje Hak odłączany pozwala pozbyć się wystającego z tyłu nadwozia zaczepu.

Odłączanie wymaga czasem odkręcania śrub lub też może być w pełni automatyczne. Aktywowana na wstecznym biegu kamera ułatwia samodzielny podjazd pod dyszel przyczepy. Zapewnienie odpowiedniej widoczności (gdy przyczepa jest szersza od auta) wiąże się z montażem lusterek wstecznych na wysięgnikach.

Prawo o ruchu drogowym

Art. 2 Użyte w ustawie określenia oznaczają:pkt. 50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;pkt. 51) przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita (dmc) nie przekracza 750 kg.

Art. 62 pkt. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: 1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Art. 88 pkt. 2 Prawo jazdy uprawniado kierowania: ppkt. 3) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczajcej 3,5 t, z wyjątkiemautobusu lub motocykla b) pojazdem o którym mowa w lit.a) z przyczepą o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t pkt. 3

Prawo jazdy: ppkt. 3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdemw nich wymienionym z przyczepą lekką. Rozporządzenie MTiGW w sprawie warunków tech. pojazdów § 14 pkt.6.

Przepis ust. 5 (o wymaganych układach hamulcowych - przyp. red.) nie dotyczy: 1) przyczepy lekkiej, pod warunkiem że niezależnie od urządzenia łączącego przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, linka), które w razie zerwania głównego urządzenia łączącego będzie zapobiegało dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewniało niezbędną kierowalność przyczepy.7. W przyczepie o dmc nie przekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dmc wynosi nie mniej niż 1,33 dmc przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy).