Mijamy po prawej zalesione moreny Parku Krajobrazowego Promno z rezerwatem florystycznym "Jezioro Dębiniec" i dojeżdżamy do Pobiedzisk z licznymi zabytkami, m.in. gotyckim kościołem i XIX-wieczną drewnianą dzwonnicą. Jest tu też skansen miniatur niektórych znanych budowli Wielkopolski.Wjeżdżamy na teren Lednickiego Parku Krajobrazowego ze słynnym Ostrowem Lednickim: wyspą na Jeziorze Lednickim z pozostałościami rezydencji Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Na stałym lądzie zobaczymy rekonstrukcję kaplicy z X w. Nad jeziorem, w Dziekanowicach, znajduje się duży Wielkopolski Park Etnograficzny, czyli skansen z kilkudziesięcioma obiektami. Jedziemy na wschód i skręcamy w prawo w Łubowie. Dojeżdżamy do Iwna z barokowym kościołem, neorenesansowym pałacem i stadniną koni. Przez Kostrzyn, z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, jedziemy do Swarzędza. W tym znanym z produkcji mebli mieście znajduje się największy w Europie skansen pszczelarski. Stąd niedaleko do Poznania. Pełne informacje o aktualnych remontach na drogach: www.gddkia.gov.pl. Radarowe mapy Polski: www.antyradary.phi.pl/mapa_fotoradarow. Taryfikator mandatów i punktów karnych znajdziemy na naszej stronie internetowej www.auto-swiat.pl. Tę oraz inne atrakcyjne wycieczki opisano w serii przewodników marki Copernicus wydanej przez PPWK SA. Co zobaczyć?UZARZEWODwór z XIX w. i park.Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa Wielkopolskiego, ul. Akacjowa 12, (061) 818-12-11, cena 4-5 zł, www.muzeum-szreniawa.pl.Kościół św. Michała Archanioła z 1749 r.POBIEDZISKAwww.pobiedziska.plPark Krajobrazowy Promno - najmniejszy park krajobrazowy w województwie, polodowcowy krajobraz morenowy.Skansen miniatur - modele znanych, historycznych budowli Wielkopolski w skali 1:20, w poniedziałki nieczynne.Kościół z przełomu XIII/XIV w.Kościół św. Ducha z XIX w.Domy z XVII i XIX w., część o konstrukcji ryglowej.DZIEKANOWICELednicki Park Krajobrazowy - obejmuje pięć wysp na Jeziorze Lednickim i tereny wokół niego będące kolebką polskiej państwowości. Ruiny siedziby księcia Mieszka I. Na wyspę można dopłynąć promem.Romański kościół parafialny z X-XI w. położony na wyspie Ostrów Lednicki.Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, dwór z XVIII w.Wielkopolski Park Etnograficzny Dziekanowice-Lednogóra, www.lednicamuzeum.pl.Brama Trzeciego Tysiąclecia - brama w kształcie ryby, miejsce spotkań młodzieży na polach nad Jeziorem Lednickim.ŁUBOWOKościół kamienny z XIX w., cenne wyposażenie z XV w.IWNOPałac z XIX w. i park.Kościół barokowy z XVIII w.Stadnina koni, www.sk-iwno.com.pl.KOSTRZYNwww.kostrzyn.wlkp.plKościół z XVI w.Pomnik ofiar drugiej wojny światowej.SWARZĘDZwww.swarzedz.plDwór eklektyczny z 1896 r. i park ze skansenem pszczelarskim z dużą kolekcją uli, ul. Poznańska 35.Domy z XVIII i XIX w.Kościół św. Marcina z XVIII w., przebudowywany