Ruchem na rondach rządzą ogólne zasady ruchu drogowego: jeśli zamierzacie skręcić w prawo, powinniście zająć prawy pas lub zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni, a jeśli w lewo – lewy pas. Zmieniając pas ruchu (np. zjeżdżając z ronda), powinniście ustąpić pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na pasie ruchu, na który zamierzacie wjechać lub przeciąć go. Pierwszeństwo mają nadjeżdżający z prawej strony, chyba że znaki drogowe pokazują inaczej, bo to właśnie one są ważniejsze od ogólnych zasad ruchu drogowego.

Z kolei sygnalizacja świetlna ma większe znaczenie niż znaki drogowe i jeśli działa, należy się do niej stosować. Stąd inne zasady obowiązują na rondzie ze światłami, a jeszcze inne na typowym rondzie bez świateł. Żeby przejechać bezpiecznie przez rondo, wystarczy zająć odpowiedni pas przed wjazdem na nie i zjeżdżając z niego, wzmóc uwagę. Nie wymuszajcie pierwszeństwa! Pamiętajcie, że jeśli nie macie możliwości płynnego zjechania z ronda np. z lewego pasa, bo prawy jest zajęty, nic nie stoi na przeszkodzie, byście zatrzymali się na lewym pasie w oczekiwaniu na możliwość opuszczenia go.

Rondo ze światłami: jak używać kierunkowskazów?

Rondo z sygnalizacją świetlną Foto: ACZ / Auto Świat
Rondo z sygnalizacją świetlną

Na rozbudowanych rondach z sygnalizacją świetlną obowiązują nieco inne zasady używania kierunkowskazów niż w przypadku prostych rond. Najogólniej rzecz biorąc, obowiązują takie same zasady jak na zwykłym skrzyżowaniu ze światłami. Po pierwsze, zamiar skrętu w lewo lub zawrócenia na skrzyżowaniu sygnalizujcie lewym kierunkowskazem – nie ma tu żadnej dowolności. Po drugie, nie używajcie prawego kierunkowskazu przed opuszczeniem ronda – nie ma takiej potrzeby. Po trzecie, prawy kierunkowskaz włączcie, jeśli – dokładnie tak jak na każdym innym skrzyżowaniu – zamie-rzacie na rondzie skręcić w prawo (robi się to przed wykonaniem manewru). Po czwarte, jeśli na skrzyżowaniu widoczne są strzałki kierunkowe określające kierunek jazdy na danym pasie, należy się do nich bezwzględnie zastosować i zająć właściwą pozycję już przed wjazdem na rondo.

Uwaga: tramwaj na rondzie! Kiedy ma pierwszeństwo?

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo? Foto: ACZ / Auto Świat
Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo?

Na rondzie z najpopularniejszym rodzajem oznakowania (znak A-7 – ustąp pierwszeństwa – ustawiony przed każdym wjazdem) tramwaje poruszają się z taką samą logiką jak samochody: przed wjazdem na skrzyżowanie z ruchem okrężnym motorniczy ma się upewnić, że nie wymusi pierwszeństwa na żadnym z pojazdów znajdujących się na rondzie, zaś zjeżdżając z niego, ma pierwszeństwo. Kierowcy samochodów mają trudniej: mimo tego, że gdy są już na rondzie z torami tramwajowymi, mają pierwszeństwo przed pojazdami, które zamierzają wjechać na skrzyżowanie, to jednak muszą zwracać szczególną uwagę na tramwaje, które opuszczają rondo i mają względem nich pierwszeństwo.

Więcej na temat poruszania się po rondach w aktualnym numerze „Auto Świata” – w kioskach od poniedziałku 14 kwietnia 2014