• Bezterminowych praw jazdy nie wydaje się od 2013 r. Unijna reforma sprawiła, że dokumenty bezterminowe są takie tylko z nazwy - wymiana dokumentów czeka wszystkich kierowców
 • Wymiana prawa jazdy kosztuje 100 zł. Trzeba też posiadać aktualne badania lekarskie, które kosztują około 200 zł
 • W przypadku wymiany prawa jazdy w związku z obowiązkiem określonym w Ustawie o kierujących pojazdami, dodatkowych badań lekarskich przechodzić nie trzeba

Z czego wynika nadchodzący obowiązek wymiany prawa jazdy? Zapisano to w ustawie, a konkretnie w art. 124 ustawy o kierujących pojazdami.

W pkt 1 czytamy:

Wróć do spisu treści

Jak wymienić prawo jazdy

Obecnie prawo jazdy trzeba wymienić, jeśli:

 • zmieniło się imię lub nazwisko,
 • nasze prawo jazdy straciło ważność (w przypadku praw jazdy, które mają już okres ważności),
 • któraś z kategorii prawa jazdy straciła ważność.

Co trzeba przygotować, czyli jakie dokumenty posiadać, by wymienić prawo jazdy?

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • aktualne zdjęcie,
 • potwierdzenie opłaty za prawo jazdy,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport albo kartę pobytu – jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • obecnie posiadane prawo jazdy,
 • orzeczenie lekarskie.

Dokumenty składa się w urzędzie miasta, w którym się mieszka, w urzędzie dzielnicy (dotyczy mieszkańców Warszawy) lub w starostwie powiatu. Można je zanieść osobiście lub wysłać pocztą.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Wróć do spisu treści

Wymiana prawa jazdy — kiedy

Ten, kto posiada bezterminowe prawo jazdy, też będzie zmuszony wymienić obecnie posiadany dokument. Inaczej jednak niż w przypadku wymiany dokumentu, który stracił ważność, posiadacze bezterminowych praw jazdy nie będą musieli dostarczać zaświadczenia lekarskiego. Jedynym kosztem, który poniosą podczas wymiany, będzie zatem opłata administracyjna w wysokości 100 zł. Kiedy będą dokonywane wymiany bezterminowych praw jazdy. To również określono w przytaczanej wcześniej ustawie o kierujących pojazdami. W art. 124 pkt 4 czytamy:

Wróć do spisu treści

Utrata prawa jazdy - nadchodzi zmiana przepisów

W czerwcu tego roku Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zaostrzenie kar dla kierowców i rozszerzenie listy wykroczeń, za których popełnienie będzie groziła utrata prawa jazdy. Szykowane przez resort zmiany są przynajmniej dwie.

Pierwszą ma być wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym uprawnienia na trzy miesiące będą tracili kierowcy przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym. W tym przypadku mowa jednak o drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, bo to właśnie na nich dochodzi do najbardziej niebezpiecznych zdarzeń.

Drugą istotną zmianą z punktu widzenia kierowców jest zapowiadane przez szefa resortu infrastruktury zniesienie możliwości odbycia kursu reedukacyjnego, który pozwala kasować część punktów karnych. W tym przypadku brak możliwości odbycia kursu będzie dotyczył jedynie najpoważniejszych wykroczeń, m.in. wyprzedzania na przejściu dla pieszych czy też wyprzedzania na "podwójnej ciągłej".

Ładowanie formularza...