W nowelizacji rozporządzenia czytamy, że w przypadku gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem:

  • zatrzymuje pojazd,
  • trzyma ręce na kierownicy (pierwsza zmiana).

Dodatkowo, na polecenie kontrolującego:

  • wyłącza silnik pojazdu,
  • włącza światła awaryjne,
  • umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

Nowe regulacje dotyczą nie tylko kierowców, ale również pasażerów, którzy mogą teraz opuścić pojazd lub motorower jedynie za zgodą kontrolującego (druga zmiana).

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo

Kontrole drogowe — co się zmieniło?

Co ważne, kontrolę drogową może przeprowadzać nie tylko policjant. Uprawnieni są również umundurowani strażnicy gminni, miejscy, leśni, funkcjonariusze Straży Parku (to umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach policyjnych i zaliczana do policji administracyjnych - red.) oraz osoby działające w imieniu zarządcy drogi. Wszystkie osoby, z wyjątkiem policjantów, muszą posiadać specjalne upoważnienie do przeprowadzania kontroli drogowej.

Warto pamiętać, że nieumundurowany policjant może zatrzymać nas do kontroli drogowej wyłącznie na obszarze zabudowanym.