• Sygnalizator S-2 ze strzałką w lewo pozwala i na skręt w lewo, i na zawracanie – ale pod pewnymi warunkami
  • Sygnalizator S-3 wyświetlający zieloną strzałkę w lewo zabrania zawracania – ale za to pozwala na skręt w lewo w przekonaniu, że podczas tego manewru nie napotkamy na inne pojazdy znajdujące się na kursie kolizyjnym

Znaczenie sygnalizatorów kierunkowych myli się kierowcom. Na jednym strzałka jest odseparowana – pojawia się na osobnym wyświetlaczu i może być skierowana w lewo albo w prawo, na drugim strzałka znajduje się na każdym z głównych wyświetlaczy i może być skierowana w dowolnym kierunku – w prawo, w lewo na wprost, a nawet do dołu. Dozwolone są też kombinacje różnych kierunków.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Sygnalizatory S-2 i S-3 – jak je rozpoznać?

  • Sygnalizator S-2 popularnie nazywany jest "zieloną strzałką". Składa się z głównego modułu wyświetlającego sygnały czerwony, zielony i żółty, a obok ma "doklejony" sygnalizator z zieloną strzałką. Ta strzałka, wyświetlana łącznie z głównym sygnałem czerwonym, zezwala na warunkowy skręt w kierunku wskazanym strzałką.
  • Sygnalizator S-3 ma strzałki na każdym z wyświetlaczy. Wyświetlający się sygnał zielony pozwala na jazdę w kierunku (kierunkach) wskazanych przez strzałki.

Sygnalizator S-2 ze strzałką w lewo: można zawracać, ale...

Sygnalizator S-2 z tzw. zieloną strzałką Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-2 z tzw. zieloną strzałką

Sygnalizator S-2 (ten z "doklejonym" wyświetlaczem z zieloną strzałką), jeśli ma wyświetloną strzałkę skierowaną w lewo, pozwala na warunkowy skręt i warunkowe zawracanie – o ile w danym miejscu nie ma zakazu zawracania wyrażonego znakiem.

Przepis brzmi tak:

Sygnalizator S-3 ze strzałką w lewo: nie można zawracać

Sygnalizator S-3 w tej postaci nie pozwala na zawracanie Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-3 w tej postaci nie pozwala na zawracanie

Sygnalizator S-3 pozwala na jazdę jedynie w kierunkach wskazanych strzałkami. A zatem strzałki skierowane na wprost, w prawo czy w lewo nie pozwalają na zawracanie. Strzałka w lewo pełni więc w tym przypadku rolę zakazu zawracania.

Przepis brzmi tak:

Sygnalizator S-3 może też pozwalać na zawracanie, ale wtedy wyraźnie to widać

Sygnalizator S-3 w formie, która wyraźnie pozwala na zawracanie. Jeśli na skrzyżowaniu występuje taki sygnalizator, to raczej nie ma co się rozglądać za zakazem zawracania wyrażonym znakiem B-23 lub innym – to byłby błąd w oznakowaniu Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-3 w formie, która wyraźnie pozwala na zawracanie. Jeśli na skrzyżowaniu występuje taki sygnalizator, to raczej nie ma co się rozglądać za zakazem zawracania wyrażonym znakiem B-23 lub innym – to byłby błąd w oznakowaniu

Warto też wiedzieć, że sygnalizator S-3 występuje też w formie pozwalającej wyłącznie na zawracanie – bez strzałki w lewo.