Zdaniem ekologów ograniczenie prędkości pojazdów mechanicznych do 30 km/h pozwoli na zmniejszenie o 3 dB hałasu, co ma szczególne znaczenie, gdy zabytkowe centra dużych aglomeracji odwiedza wielu zmotoryzowanych turystów.

To jest przede wszystkim informacja dla tych, którzy wybierają się do czeskiej Pragi, gdzie niedawno pojawiły się nowe znaki ograniczające dopuszczalną prędkość. Miejscowa policja nie jest tolerancyjna i potrafi nawet na ulicach miasta, po których samochody przemieszczają się stosunkowo wolno, ustawić się z laserowym radarem.