Pula nagród wynosi 500 tys. zł. Oceniane będą innowacyjność, walory społeczne i osiągnięte już rezultaty. Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem internetowym www.orlen.pl.