• Polisa OC z mocy prawa przechodzi automatycznie na nowego właściciela.
  • Przejęcie polisy OC wykupionej przez poprzednika, nie oznacza, że nic nie zapłacicie za ubezpieczenie – firma ma prawo wykonać ponowną kalkulację składki i zażądać dopłaty.
  • Sprzedający samochód ma obowiązek zgłosić sprzedaż auta ubezpieczycielowi.

Przy zakupie auta skupiamy się głównie na stanie technicznym samochodu i legalności jego dokumentów. W zakupowej gorączce niewiele osób pamięta o kwestiach ubezpieczeń OC i AC. Dziś wyjaśnimy, co na to prawo – jakie obowiązki z tym związane ciążą na kupującym i sprzedawcy.

Co dzieje się z polisą OC po zakupie samochodu?

Zgodnie z prawem polisa OC przechodzi na nabywcę samochodu. Sprzedawca nie ma prawa żądać od kupującego wypowiedzenia takiej umowy po to, aby mógł odebrać cześć składki. Oczywiście taka możliwość istnieje, ale to już kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami umowy.

W momencie dokonania transakcji wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczeniowej przechodzą na nabywcę. Nie trzeba się jednak obawiać, że szkody spowodowane przez kupującego obciążą konto sprzedawcy. Ważne jest, aby w umowie kupna-sprzedaży pojazdu była zaznaczona dokładna data transakcji.

Możesz zostawić polisę poprzedniego właściciela

Jeśli uważacie, że warunki obecnego ubezpieczenia OC są korzystne, możecie pozostać przy starej polisie. Warto jednak sprawdzić, czy sprzedawca nie zalegał z zapłatą choćby jednej raty składki ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel będzie żądał jej uregulowania od nabywcy (za okres od dnia przeniesienia własności). Podstawową zmianą w umowie ubezpieczenia OC będzie modyfikacja danych posiadacza pojazdu, pozostałe warunki, w tym okres obowiązywania umowy pozostają bez zmian.

Warto jednak pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo do ponownej kalkulacji należnej składki ubezpieczeniowej. Nie jest to oczywiście regułą, niemniej jednak powinieneś liczyć się z taką sytuacją. Składka może wówczas wzrosnąć, ale i spaść – wszystko zależy od zniżek i zwyżek sprzedawcy i nabywcy. I na koniec ważna informacja: Przejęta polisa nie przedłuża się automatycznie po wygaśnięciu, pamiętajcie o tym!

Zawsze można zmienić ubezpieczyciela

Jeśli rekalkulacja składki okaże się bardzo niekorzystna, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wypowiedzieć polisę ubezpieczeniową i zawrzeć nową. Można to zrobić w każdym momencie trwania umowy – nie obowiązują tu żadne ustawowe terminy.

Jak dokonać wypowiedzenia? To zależy od ubezpieczyciela, ale zwykle wystarczy wysłać faks albo skan e-mailem, a także poprzez osobiste złożenie wypowiedzenia w siedzibie firmy. Można też złożyć wypowiedzenie OC u agenta ubezpieczeniowego.

Obowiązki sprzedającego

Zgodnie z prawem sprzedawca ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni sprzedaż auta i przekazać dane nabywcy ubezpieczycielowi, z którym zawarł polisę. Jeśli tego nie zrobi, ubezpieczyciel może np. wystawiać kolejne doroczne polisy lub domagać się opłacenia zaległych składek. W takim przypadku nabywca i sprzedający odpowiadają za takie zaległości solidarnie – zwykle to ubezpieczyciel wybiera, od kogo zażąda zapłaty.

Co dzieje się z polisą autocasco?

Ubezpieczenie AC nie przechodzi automatycznie na kolejnego właściciela. Tylko nieliczne firmy dopuszczają możliwość przeniesienia praw z polisy na nowego właściciela samochodu. Po zbyciu auta sprzedawca może zgłosić się do ubezpieczyciela po zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony.

Warto też pamiętać, że nawet jeśli auto ma AC i np. w czasie jazdy próbnej dojdzie do kolizji z winy kierowcy testującego samochód, to właściciel pojazdu nie musi likwidować szkody z tej polisy – może zgłosić się z roszczeniem bezpośrednio do sprawcy.