Miejsce Obsługi Podróżnych to po prostu parkingi ulokowane przy trasach szybkiego ruchu. W Polsce mamy trzy kategorię tego typu miejsc. Na MOP-ach I kategorii znajduje się tylko parking i toalety – takimi miejscami zarządza GDDKiA. Na parkingach II kategorii kierowcy mogą zatankować paliwo i skorzystać z obiektów gastronomicznych. Takie miejsca oddawane są już pod zarządzane prywatnym podmiotom. Podobnie jak MOP-y kategorii III, na których świadczone mogą być także usługi hotelowe.

Aktualnie przy polskich drogach mamy głównie MOP-y I i II kategorii. Drogowcy jednak postanowili zapytać, czego brakuje kierowcom na aktualnie użytkowanych parkingach i jakie usługi ewentualnie chcieliby mieć w takich miejscach w niedalekiej przyszłości. W ankiecie wzięło udział 1665 osób.

MOP – lokalizacja

Opinie na temat lokalizacji Miejsc Obsługi Podróżnych są bardzo różne. 42 proc. użytkowników uważa, że zlokalizowane są one w zbyt dużych odległościach, zaś 38 proc. twierdzi, że odległości te są optymalne.

W tym przypadku dana ocena może być uzależniona od konkretnych dróg, z których korzystają uczestnicy badania, bowiem na niektórych nowo otwartych odcinkach trwają dopiero poszukiwania dzierżawców, którzy zapewnią usługi niezbędne do podniesienia kategorii MOP-u z I do II lub toczą się postępowania przetargowe na budowę i dzierżawę przyszłego MOP-u kategorii II.

MOP – najważniejsze usługi

Uczestnicy ankiety określili też które usługi dostępne na MOP-ach są dla nich najbardziej istotne. Niemal 91 proc. osób wskazało możliwość skorzystania z toalety. Na drugim miejscu znalazła się możliwość zjedzenia ciepłej przekąski, wypicia kawy lub herbaty, a na trzecim dostęp do restauracji i szansa na zjedzenie pełnego posiłku. Najmniej istotna z punktu widzenia użytkowników okazała się usługa hotelowa.

GDDKiA zapytała także kierowców (chodziło głównie o kierowców zawodowych), czy chcieliby, żeby na MOP-ach pojawiły się też płatne, strzeżone parkingi z możliwością rezerwacji miejsca.

32 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest to dobre rozwiązanie, natomiast nie przewidują regularnego korzystania z takich miejsc. 29 proc. korzystałoby z usługi, pod warunkiem jej rynkowej ceny. Według 23 proc. użytkowników nie ma potrzeby rozbudowy MOP-ów o takie parkingi.

MOP-y – czego brakuje podróżnym?

W ankiecie pojawiło się także pytanie o to, czego jeszcze brakuje na przydrożnych MOP-ach. Niemal 13 proc. osób wskazało na konieczność stworzenia większej liczby toalet i pryszniców. Jednocześnie jednak większość ankietowanych (ok. 58 proc.) odrzuciła możliwość wprowadzenia niewielkiej opłaty (do 1 zł) za korzystanie z toalet w zamian za podniesienie ich standardu. Odmiennego zdania było 42 proc. osób. Z kolei 11 proc. respondentów chciałaby więcej miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych. Sporo cześć respondentów (23 proc.), mimo że nie mają aut elektrycznych, uważa że na MOP-ach powinna pojawić się infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych. badani sygnalizowali też potrzebę urozmaicenia oferty gastronomicznej, m.in. o lokalne i zdrowsze jedzenie.

MOP- planowane są zmiany

Wyniki ankiet posłużyły GDDKiA do wprowadzenie zmian. Aktualnie drogowcy planują ograniczyć w takich miejscach hałas dochodzący z drogi. Zaś w celu zapewnienia wszystkim kierowcom informacji o danym MOP-ie opracowywane jest rozwiązanie, na podstawie którego użytkownicy otrzymają informację o odległości do najbliższego MOP-u oraz znajdujących się na nim dostępnych miejscach parkingowych. Te dane będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści zlokalizowanych wzdłuż dróg krajowych.

GDDKiA przeprowadza badania rynku w zakresie gotowości firm do uruchomienia usług gastronomiczno-handlowych na MOP-ach kategorii I. Innym pomysłem jest umieszczenie tam automatów z jedzeniem i napojami. Wprowadzone zostaną także specjalne kosze służące do segregacji odpadów.

Na MOP-ach zaczną pojawiać się również urządzenia do odśnieżania pojazdów ciężarowych - specjalne rampy lub zautomatyzowane urządzenia. Toczą się już pierwsze przetargi na takie urządzenia. Pilotażowo mają pojawić się na MOP na A1 - Mszana Południe, Woźniki Wschód i Zachód, na S3 - Racula Zachód.