Wszędzie w Europie przy zakupie nowego pojazdu występuje podatek VAT, tu nie ma żadnego odstępstwa. Różne są wysokości tego podatku.

Od 15% w Luksemburgu, na Malcie i Cyprze, do 25% w Szwecji, Danii i na Węgrzech. Ponadto w wielu krajach występują różne inne podatki i opłaty, które trzeba ponieść, aby samochód został zarejestrowany. Najgorzej pod tym względem jest w Danii, gdzie tzw. podatek od luksusu może wynieść nawet 180% licząc od ceny netto nabytego pojazdu.

Warto wiedzieć, że w ramach Unii wszędzie mamy prawo nabyć nowy pojazd w cenie netto, a więc pomniejszonej o podatek VAT i ewentualne inne podatki i opłaty. Stosowny haracz należny fiskusowi ponosi się dopiero zgodnie z zasadami kraju, gdzie dane auto zostanie zarejestrowane. Potencjalnym importerom przyda się też informacja, że w krajach gdzie narzuty podatkowe do nowych pojazdów są wysokie, producenci kalkulują swoje ceny fabryczne na relatywnie niskim poziomie. Tak m. in. jest w Danii i dlatego ten właśnie kraj cieszy się dużą popularnością wśród europejskich pośredników zajmujących się tzw. reimportem.

Poniżej podano informację o wysokości podatku VAT oraz podatku rejestracyjnego w poszczególnych krajach:

- Austria, 20%, zależny od wysokości zużycia paliwa

- Belgia, 21%, zależny od pojemności silnika

- Czechy, 22%

- Dania, 25%, od 105 do 180%

- Finlandia, 22%, 100%

- Francja, 19,6%, zależny od pojemności silnika i poziomu emisji spalin

- Grecja, 18%, zależny od pojemności silnika

- Hiszpania, 16%, 12% przy silnikach o poj. powyżej 1600 cm3

- Holandia, 19%, 45,2%

- Irlandia, 21%, od 22,5 do 30%

- Luksemburg, 15%,

- Polska, 22%, akcyza (3,1 lub 18,6%)

- Portugalia, 19%, zależny od pojemności silnika

- Szwecja, 25%

- Słowacja, 19%

- Węgry, 25%

- Wielka Brytania, 17,5%

- Włochy, 20%, zależny od pojemności silnika i poziomu emisji spalin

Duże różnice w opodatkowaniu samochodów w ramach Unii sprawiły, że kwitnie handel między oficjalnymi i nieoficjalnymi dilerami. Na powyższym zdjęciu widnieje jeden z "prywatnych" salonów w Niemczech oferujący do sprzedaży różne modele Skody, sprowadzone z innych, unijnych krajów.