W związku z zagrożeniem hybrydowym ze strony Rosji, Finlandia już w listopadzie zdecydowała o zamknięciu granicy. Teraz wprowadza kolejne restrykcje. Po fińskich drogach nie można jeździć pojazdami zarejestrowanymi w Rosji. Od tej zasady są nieliczne wyjątki.

Finlandia uderza w Rosję

Jednak nie oznacza to całkowitego zakazu. Samochody z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi mogą być nadal widoczne na fińskich drogach, ale tylko pod pewnymi warunkami. Przepisy zezwalają na ich użytkowanie m.in. studentom studiów stacjonarnych czy osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Ponadto, prawo do korzystania z pojazdów na rosyjskich numerach mają obywatele państw UE na stałe mieszkający w Rosji oraz dyplomaci.

W razie braku odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do używania pojazdu, samochód zostanie zatrzymany. Wówczas zostanie wszczęta procedura celna, która obejmuje nakaz wywozu auta poza UE oraz zapłatę należnych podatków.

Jak wynika z informacji, wszystkie przejścia na wschodniej granicy pozostają zamknięte co najmniej do połowy kwietnia. W tym momencie izba celna nie posiada danych o aktualnej liczbie samochodów zarejestrowanych w Rosji, które pozostały w Finlandii.

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo

Finlandia. Luksusowe auta z Rosji zniknęły

Fińskie media zwracają uwagę na fakt, że wiele luksusowych pojazdów zniknęło z parkingu na terenie portu lotniczego w Helsinkach. Jeszcze kilka miesięcy temu na tym parkingu pozostawionych było nawet 1,5 tys. rosyjskich aut. Z czasem, wraz z ograniczeniem ruchu na granicy, liczba pojazdów na rosyjskich tablicach rejestracyjnych na tym parkingu systematycznie się zmniejszała.

W związku z obecną sytuacją Finlandia przygotowuje się na możliwe zaostrzenie sytuacji na granicy. Nowy projekt ustawy granicznej, który trafił pod obrady parlamentu, zawiera przepisy na wypadek różnego typu zagrożeń. Ustawa przygotowuje do zwalczania najpoważniejszych form imigracji instrumentalnej.

Funkcjonariusze straży granicznej otrzymują szereg uprawnień, w tym prawo do zakazu lub ograniczenia przemieszczania się, nakazu rozproszenia lub przemieszczenia się tłumu, a także zatrzymania lub usunięcia osoby z granicy w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego na przejściu granicznym.