Pod marką Fuchsa powstała większa, silniejsza organizacja. Trzecia pod względem wolumenu sprzedaży na polskim rynku olejowym. 150-osobowy zespół Fuchsa powiększył się o blisko 300 osób.

Połączenie tych dwóch firm to połączenie dwóch zespołów ludzi, a więc doświadczenia i know-how. Doświadczenie specjalistów Fuchsa i Statoila ma wpłynąć na wybór optymalnych rozwiązań w zakresie obsługi klienta. Jako Fuchs, firma w dalszym ciągu chce być gwarancją najlepszych rozwiązań, pozostając wierną swoim priorytetom – jakości produktów opartych na najnowszych technologiach oraz bliskiej współpracy ze swoimi Partnerami.

Środki smarne pod marką Statoil będą stopniowo wycofywane z rynku i zastępowane produktami Fuchs. W dalszym ciągu funkcjonować będzie biuro w Krakowie (dotychczasowa siedziba Statoil), z którego obsługiwana będzie część Klientów. Z kolei cała dystrybucja środków smarnych będzie realizowana z magazynu Fuchs w Gliwicach.

Więcej informacji u przedstawicieli Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.