Lotnisko w Radomiu nie przeżywa oblężenia ruchu lotniczego, ale pojawiło się na nim życie. Na pasach ustawiono sygnalizatory świetlne, a przy nich urządzenia rejestrujące firm, które zgłosiły się do przetargu na zakup i dostawę systemów monitorujących wjazd pojazdów na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Na płycie lotniska wyznaczono cztery stanowiska, przy których ustawiono sygnalizatory świetlne, a na nawierzchni naklejono oznakowanie poziome – skrzyżowanie typu T – symulujące prawdziwe skrzyżowania.

Podczas kilkuset przejazdów pojazdów typu osobowy, bus oraz ciężarowy symulowano codzienne sytuacje drogowe. Sprawdzono m.in. czy urządzenia właściwie identyfikują wykroczenie i rodzaj pojazdu, czy skutecznie odczytują numery rejestracyjne oraz jakość zarejestrowanego przez kamery obrazu, zarówno w dzień jaki i w nocy. Zgromadzony podczas testów materiał zostanie teraz przeanalizowany i sporządzona zostanie ocena każdego ze sprawdzonych systemów.

Zwycięzca "obstawi" 30 nowych skrzyżowań

Firma, która zwycięży zgarnie kontrakt wart 29,5 mln złotych i zainstaluje swoje urządzenia na 30 skrzyżowań w 18 miastach. Kontrole będą prowadzone z wykorzystaniem systemu kamer, które w chwili przekroczenia przez pojazd wirtualnej linii, w momencie zapalenia się już czerwonego światła, automatycznie zarejestruje wykroczenie i dane pojazdu. Wykonawca, wyłoniony w trakcie trwającej procedury przetargowej, będzie miał 72 tygodnie od podpisania umowy na przekazanie urządzeń do użytkowania.

Oznacza to, że już niebawem CANARD będzie prowadził kontrole na 50 skrzyżowaniach na terenie całego kraju – dziś stałymi kontrolami objętych jest 20.

To nie koniec zbrojenia się CANARD-u

Trwający przetarg to tylko cześć programu rozbudowy systemu fotoradarowego CANARD GITD. Projekt pod nazwą "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" zakłada docelowo zakup 358 urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach:

  • 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości,
  • 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów),
  • 30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle,
  • 5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowym.
  • 11 przenośnych urządzeń rejestrujących, które będą wykorzystywane w miejscach niebezpiecznych, gdzie nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących,
  • 247 urządzeń zostanie zainstalowanych w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach.
  • Także planowana jest sukcesywna wymieniana najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych urządzeń funkcjonujących w ramach systemu CANARD.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 162 mln zł, z czego 137,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych.