- Marka Polska, dla nas, to zbiór cech znamienitych osobowości reprezentujących polską naukę, kulturę, sport czy inne dyscypliny życia publicznego. Promując Polskę niezmiennie je przywołujemy - powiedział Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej podczas Gali, która odbyła się w dniu 18 grudnia w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Prezes POT dziękując tegorocznym laureatom podkreślał, że bez wsparcia ludzi, którzy wpływają na odbiór naszego kraju, promocja Polski nie byłaby tak efektywna. Polska postrzegana jest właśnie przez pryzmat ich postaw i osiągnięć.

Każdego roku, w ramach swojej statutowej działalności inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego realizują ponad 200 tys. kontroli drogowych zwracając szczególną uwagę na kluczowe aspekty wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców oraz czas prowadzenia pojazdu. W celu poprawy bezpieczeństwa transportu osób, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, Inspekcja Transportu Drogowego wraz z Polską Organizacją Turystyczną zainicjowała w 2003 r. ogólnopolską akcję „Bezpieczny autokar”. W jej ramach przez cały rok prowadzone są kontrole, zaś w czasie wakacji i ferii zimowych są one szczególnie nasilone. Prowadzona akcja przyczynia się do znacznej poprawy bezpieczeństwa podróży tym środkiem transportu, ponadto podnosi świadomość konieczności rzetelnej realizacji przewozu i przestrzegania wszystkich wymogów bezpieczeństwa przewidzianych przepisami prawa, zarówno wśród przewoźników i kierowców, jak i pasażerów autobusów. Wielokrotnie podczas prowadzonych kontroli Inspektorzy eliminowali z ruchu pojazdy stwarzające realne zagrożenie w ruchu drogowym. Z prowadzonych kontroli wynika, że rokrocznie poprawia się stan techniczny pojazdów oraz zmniejsza się liczba naruszeń popełnianych przez kierowców i przewoźników. Na naszych drogach jest bezpieczniej co sprawia, że zagraniczni turyści coraz częściej odwiedzają Polskę autokarem lub własnym środkiem transportu.

Kapituła doceniła wkład Głównego Inspektora w promocję profesjonalizmu i standardów polskiej administracji w Unii Europejskiej i poza jej granicami, poprzez między innymi realizację licznych projektów współpracy bliźniaczej na rzecz Ukrainy, Chorwacji i Turcji. GITD jest jednym z najaktywniejszych urzędów dzielących się doświadczeniem z wdrażania przepisów UE w zakresie nadzoru i kontroli transportu drogowego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego był wiceszefem i kluczowym ekspertem realizowanego pod auspicjami Komisji Europejskiej we współpracy z Francją i Austrią projektu PHARE UA07/PCA/TP/09 Support to the Strengthening of Road Freight and Passenger Transport Safetyna Ukrainie, którego celem było przeszkolenie i przygotowanie ukraińskich służb kontrolnych (Policji i Inspekcji Transportu Drogowego) do kontroli zmieniających się przepisów Umowy europejskiej dot. pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Był również wiceszefem projektu współpracy bliźniaczej na rzecz Chorwacji HR/2008/IB/TR/01 Further harmonization of the road safety legislation, strengthening and development of the administrative capacity of the Ministries in the field of road transport, realizowanego wspólnie z Niemcami, przygotowującego formacje kontrolne do efektywnej realizacji zadań związanych z członkostwem Chorwacji w Unii Europejskiej. Dzięki wytworzonej i utrwalonej marce Inspekcji w Europie, a także poza jej granicami, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, jako jeden z nielicznych polskich urzędów, realizuje projekty współpracy bliźniaczej kierując konsorcjami złożonymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Tomasz Połeć stoi na czele konsorcjum polsko-litewskiego realizującego projekt budowy kompleksowego systemu certyfikacji, nadzoru i kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Turcji - TR 12 IB TR 01 Assistance on the Transport of Dangerous Goods (jest to pierwszy i dotychczas jedyny projekt współpracy bliźniaczej realizowany przez Polskę na rzecz Turcji od 2005 r.). Tomasz Połeć został również wybrany liderem projektu i konsorcjum polsko-niemiecko-litewskiego, które w styczniu 2015 r. rozpocznie realizację dwuletniego kontraktu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Ukrainie - Support to the Ministry of Infrastructure of Ukraine in Strengthening of Safety Standards of Commercial Road Transport. Ze względu na zamkniętą dla krajów spoza Unii Europejskiej formułę Euro Contrôle Route, Tomasz Połeć zainicjował cykliczne wymiany, wspólne warsztaty, kontrole i szkolenia formacji kontrolnych Unii Europejskiej ze służbami z m.in. Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Turcji, Gruzji, przyczyniając się do ujednolicania praktyk kontrolnych na terenie Europy i Azji. Te działania mają przyczynić się do zacieśnienia współpracy krajów UE z państwami ościennymi oraz azjatyckimi.

W tym roku Złote Logo otrzymali również: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel, kompozytor Krzysztof Penderecki, malarz Edward Dwurnik, dziennikarz Józef Węgrzyn, Grupa onet.pl, kolarz Rafał Majka, reprezentacja Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn i Jej trener Stephane Antiga, koszykarz Marcin Gortat oraz zespół prof. Janusza Skalskiego z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu.