Sytuacja w Ukrainie jest coraz gorsza, a granicę polsko-ukraińską przekracza coraz więcej uchodźców. Punkty, które przyjmują naszych wschodnich sąsiadów, są mocno przepełnione, a mimo bezinteresowanej pomocy Polaków, którzy rozwożą przybyłych do naszego kraju Ukraińców, potrzeby nadal są ogromne. Do akcji włączyła się Państwowa Straż Pożarna, która wystosowała apel do firm transportowych i przedsiębiorców posiadających autokary, które mogłyby udzielić wsparcia w transporcie uchodźców z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski. Koszty obsługi przez firmy transportowe zostaną pokryte przez Państwową Straż Pożarną.

Na rządowej stronie Państwowej Straży Pożarnej można znaleźć namiary do punktów kontaktowych na terenie poszczególnych województw, do których mogą zgłaszać się przewoźnicy.

Wytyczne dla przewoźników

Poszukiwane są autokary, które mogą zapewnić przewóz co najmniej 45 osób. Wyżywienie i zakwaterowanie kierowców zapewnia firma transportowa/przewoźnik. Koszty wynikające z uszkodzeń pojazdów, ewentualnej dewastacji wnętrza autokarów lub ich awarii ponosi firma transportowa/przewoźnik. Jednak za sam transport ustalono następujące stawki:

  • do 100 km 800 zł netto;
  • powyżej 100 km według stawek rynkowych.

Uruchomiono także telefoniczne punkty kontaktowe w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dla zainteresowanych firm transportowych i przewoźników. Numery telefonów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych komend. Infolinie czynne będą od godz. 8 do 20 i przeznaczone są do zebrania danych kontaktowych i zasobów firm transportowych, które podejmą się zlecenia przewozu uchodźców. Transport będzie realizowany na podstawie zlecenia, a płatność zrealizowana po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Lista punktów z danymi kontaktowymi

Województwo telefon 1 telefon 2 e-mail
dolnośląskie 713 682 336 713 682 337 wroclaw_kw@chmura.straz.gov.pl
kujawsko-pomorskie 477 512 181 477 512 182 torun_kw@chmura.straz.gov.pl
lubelskie 887 101 995 815 351 222 lublin_kw@chmura.straz.gov.pl
lubuskie 572 435 750 509 476 651 gorzow_w_kw@chmura.straz.gov.pl
łódzkie 426 315 162 426 315 163 lodz_kw@chmura.straz.gov.pl
małopolskie 478 359 063 478 359 064 krakow_kw@chmura.straz.gov.pl
mazowieckie 225 595 116 225 595 119 warszawa_kw@chmura.straz.gov.pl
opolskie 570 252 595 506 343 622 opole_kw@chmura.straz.gov.pl
podkarpackie 177 470 232 667 998 666 rzeszow_kw@chmura.straz.gov.pl
podlaskie 669 554 133 669 551 328 bialystok_kw@chmura.straz.gov.pl
pomorskie 503 132 821 503 132 820 gdansk_kw@chmura.straz.gov.pl
śląskie 478 515 512 478 515 761 katowice_kw@chmura.straz.gov.pl
świętokrzyskie 413 653 276 413 653 268 kielce_kw@chmura.straz.gov.pl
warmińsko-mazurskie 895 229 517 895 229 518 olsztyn_kw@chmura.straz.gov.pl
wielkopolskie 477 716 144 477 716 145 poznan_kw@chmura.straz.gov.pl
zachodniopomorskie 601 980 015 601 172 581 szczecin_kw@chmura.straz.gov.pl
KG PSP 477 223 581 477 223 582 warszawa_kg@chmura.straz.gov.pl