Na przyszłej Drogowej Trasie Średnicowej TŚ w obrębie Zabrza toczą się już prace budowlane, zostały przeprowadzone wyburzenia budynków, w tym mieszkalnych i przeniesienia mieszkańców. Władze Zabrza naciskają, by tak poprowadzić tę inwestycję, aby do końca budowy zachodniego, kończącego się w Gliwicach, odcinka DTŚ zabrzański odcinek trasy służył rozprowadzeniu ruchu poza centrum Zabrza. Zdaniem jednego z ekspertów w tym celu najlepiej byłoby sporządzić taki harmonogram prac, który gwarantowałby ukończenie wewnętrznych rozwiązań komunikacyjnych, a dopiero potem budowę rozwiązań doprowadzających drogę do centrum miasta.

Nadal największe kontrowersje budzi przebieg gliwickiego odcinka DTŚ. Zdaniem części mieszkańców Gliwic, m.in. reprezentowanych przez Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic, proponowany przez inwestora przebieg DTŚ przez ścisłe centrum miasta, jest nie do przyjęcia. Część ekspertów, w tym ekolodzy, popierają argumentację Stowarzyszenia dla Gliwic - DTŚ rozdzieli miasto na pół, spowoduje, że ruch uliczny zostanie wzmożony (m.in. dlatego, że trasa ta będzie alternatywą dla prawdopodobnie płatnej już w obrębie Gliwic autostrady), stężenie pyłu zawieszonego, tlenku azotu i hałasu zwiększy się, tym samym powodując ucieczkę mieszkańców z centrum miasta lub degradację i przemianę tego miejsca w slumsy. Ponadto zaproponowany przez inwestora projekt przebiegu trasy wskazuje, że będzie to inwestycja droga w budowie, ale także droga w utrzymaniu. Trasa prowadzić ma bowiem dawnym dnem koryta Kłodnicy, na tym gruncie występują tzw. kurzawki, które są zagrożeniem prowadzącym do katastrof budowlanych. W dodatku przeprowadzenie przez centrum miasta czteropasmowej drogi wyłączy z centrum sporą przestrzeń miejską.

Większość gremium eksperckiego uważa jednak, że nie należy kwestionować zasadności przebiegu trasy przez centrum Gliwic, a jedynie omówić architekturę przebiegu tej trasy. Zdaniem m.in. prof. Krzysztofa Gasidło z Politechniki Śląskiej DTŚ przechodząca przez centrum Gliwic powinna mieć charakter ulicy miejskiej, o powiązaniach komunikacyjnych z ulicami, które już funkcjonują. Pod wpływem toczącej się już jakiś czas społecznej dyskusji wokół tego problemu inwestor i projektanci tego odcinka trasy zaprezentowali nowe rozwiązania. Pokazali wkomponowaną w zdjęcia lotnicze wizualizację wstępnego projektu trasy, która pokazuje, że trasa może być przyjazna środowisku (będzie bezkolizyjna, część drogi poprowadzona będzie w wykopie, część w tunelu) i dowodzi, że w większości jej przebiegu prowadzi przez tereny, na których znajdują się głównie zakłady przemysłowe i zieleń.

Wszystkie propozycje dotyczące przebiegu gliwickiego odcinka DTŚ mają zostać złożone na ręce wojewody śląskiego do końca tego miesiąca. Na podjęcie decyzji o przebiegu trasy wpływ będzie mieć także decyzja o oddziaływaniu drogi na środowisko. W Wydziale Środowiska i Rolnictwa ŚlUW trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Zespół ekspertów do spraw przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej został powołany przez wojewodę śląskiego. W jego skład wchodzą m.in.: przedstawiciele inwestora, architekci i urbaniści z Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Izby Urbanistów, przedstawiciele samorządów Zabrza i Gliwic, a także reprezentanci Stowarzyszenia Gliwiczanie dla Gliwic oraz przedstawiciele kierownictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Drogowa Trasa Średnicowa stanowić będzie główne połączenie drogowe biegnące przez Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Plan budowy śląskiej drogi powstał jeszcze 24 lata temu.