• Częstotliwość zmian wysokości rat zależy od tego, co jest podstawą obliczania odsetek w umowie kredytu albo leasingu
  • W ciągu kilku miesięcy wysokość odsetek w przypadku niektórych leasingów i kredytów wzrosła o 150 proc.
  • Wielu kredytobiorców podwyżkę rat dostaje co miesiąc, to samo dotyczy przedsiębiorców mających samochody w leasingu
  • Więcej takich historii znajdziecie na stronie główniej Onet.pl

Leasing „101 procent” polega – w największym uproszczeniu – na tym, że suma rat do spłaty przez okres np. 3 lat to tylko 101 procent wartości samochodu w dniu jego „zakupu”. Niektórzy, całkiem słusznie, takie umowy leasingowe traktują jak rodzaj darmowego kredytu. Choć właściwie należy o tym mówić w czasie przeszłym.

Drogi leasingobiorco, uprzejmie informujemy: rata rośnie

"Uprzejmie informujemy, że w następstwie decyzji Rady Polityki Pieniężnej odnośnie do stóp procentowych podjętej w lutym 2022 r., wzrosła wartość wskaźnika Wibor 1M (tj. Warsaw Interbank Offered Rate) stanowiącego stopę bazową, na podstawie której ustalana jest wysokość Rat Leasingu. Biorąc powyższe pod uwagę, dokonaliśmy w dniu 01.03.2022 r. analizy wskaźnika Wibor 1M i stwierdzamy zaistnienie przesłanek do rekalkulacji wysokości Raty Leasingu."

Niektórzy nasi czytelnicy tego rodzaju pisma dostają już czwarty miesiąc z rzędu. Jednorazowe podwyżki nie są bardzo wysokie – raty rosną po kilkadziesiąt złotych. Po kilku takich podwyżkach rata robi się istotnie wyższa – rośnie np. z 2500 zł do 2750 złotych. Znów: niby nie ma tragedii, ale przecież to nie koniec podwyżek – należy spodziewać się kolejnych wzrostów stóp procentowych w kolejnych miesiącach!

Kredyt albo leasing: z czego składa się rata?

Rata kredytu, podobnie zresztą jak rata leasingowa, składa się z „kapitału” (czyli wartości kredytowanego auta podzielonej przez liczbę miesięcy, na jaki wzięty jest kredyt czy leasing) oraz odsetek. Odsetki zaś składają się ze stałej marży banku (lub firmy leasingowej) oraz zmiennego wskaźnika, którego wartość zmienia się wraz ze stopami procentowymi co miesiąc, co trzy miesiące albo np. co sześć miesięcy. Tyle, że do grudnia 2021 wskaźniki te od bardzo, bardzo dawna stały w miejscu: jeśli ktoś umówił się na „leasing 101 proc.” albo „leasing 103 proc.” itp. to mógł liczyć na to, że suma jego wpłat faktycznie będzie równa zaledwie 101 czy 103 procent wartości auta. Jeśli ktoś miał kredyt i jego rata wynosiła według początkowej kalkulacji np. 2450 zł, to tyle płacił niezmiennie co miesiąc. Aż zaczęły rosnąć stopy procentowe.

Rosną stopy procentowe, rosną raty. O ile?

Jeśli, przykładowo, rata odsetkowa składa się z marży banku 1 proc. i aktualnego wskaźnika WIBOR 1M ma poziomie 1 proc., to razem wysokość odsetek to 2 proc. Jeśli WIBOR rośnie do 2,5 proc. – odsetki wynoszą już 3,5 proc. Jeśli WIBOR rośnie do 3,5 proc. – suma odsetek to już 4,5 proc. Rata w praktyce wzrośnie tym bardziej, im wyższa jest pozostała wartość kredytu/leasingu do spłaty. Szczególnie zaskoczeni mogą być ci właściciele kredytowanych aut (lub ich użytkownicy w leasingu, którzy w wielu wypadkach docelowo także zamierzają być ich właścicielami), który mieli „niemal darmowy”, promocyjny leasing lub kredyt. W takim wypadku marża banku jest minimalna, ale z reguły umowy są skonstruowane tak, że gdy gwałtownie spada wartość pieniądza i rosną stopy procentowe, to wciąż podstawą wyliczania odsetek jest jakiś wskaźnik powiązany ze stopami procentowymi. Marża banku pozostanie minimalna, ale suma odsetek może wzrosnąć w takim wypadku nawet o kilkaset procent! Gdy marża banku (firmy leasingowej) jest wyższa, procentowo odsetki wzrosną mniej, jednak wysokość kolejnych rat może i tak przyprawić kredytobiorcę (leasingobiorcę) o ból głowy.

Rosną raty: gdzie się zatrzymają?

Zdecydowana większość kredytów i leasingów w Polsce skonstruowana jest tak, że wraz ze zmianą stóp procentowych ich oprocentowanie rośnie albo maleje. Jeśli podstawą obliczania jest WIBOR 1M, korekty rat mogą następować co miesiąc (choć do grudnia 2021 były od dłuższego czasu były niezmienne) – szybko rosną, ale gdy stopy procentowe spadają – równie szybko maleją. Jeśli podstawą jest WIBOR 3M, korekty następują rzadziej, ale też przy spadku stóp procentowych wysokość rat spada wolniej. Każdy swoje zapłaci.

To, co jednak wiadomo na pewno, to to, że w najbliższych miesiącach stopy procentowe będą rosnąć, nie spadać. Przedsiębiorcom rosną koszty, a nam – ceny w sklepach.