Obwodnica przeniesie ruch tranzytowy poza Mińsk Mazowiecki. Dzisiaj drogą krajową nr 2 przez centrum miasta przetacza się ruch na poziomie ok. 26 tys. pojazdów na dobę, w tym ok. 7 tys. pojazdów ciężkich.

W ramach inwestycji powstaną nowe węzły drogowe: Mińsk Mazowiecki, Jakubów, Kałuszyn. W planach jest budowa 14 wiaduktów, kładki dla pieszych oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych.

W rejonie rzek Wiśniówki i Mieni zostaną zbudowane przejścia dla zwierząt. Zaprojektowano też 13 przepustów dla płazów.

Wzdłuż trasy powstanie 10,5 km ekranów akustycznych oraz pas zieleni izolacyjnej.

Źródło: GDDKiA