Spadek liczby wypadków odnotowano w 13 województwach, największy w pomorskim - o 18,5 proc., warmińsko-mazurskim (16,2 proc.) i świętokrzyskim (13,3 proc.). Liczbaj wypadków wzrosła w 4 województwach, najbardziej w mazowieckim o 15,1 proc. i małopolskim (6,3 proc.).