W projekcie Ministerstwa Infrastruktury pojawiają się nie tylko nowe wzory wniosków, nowy wygląd dowodu rejestracyjnego, ale też długo wyczekiwane zapisy znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu oraz wycofanie nalepek kontrolnych.

Nowy format tablic zabytkowych dla motorowerów

Nowością jest też wprowadzenie możliwość zarejestrowania zabytkowych motorowerów tego na żółte – specjalnie dedykowane tego typu pojazdom - tablice rejestracyjne. Do tej pory przepisy nie uwzględniały takiej możliwości. Co prawda niektórzy radzili sobie w ten sposób, że rejestrowali swoje motorowery, jako zabytkowe motocykle, ale po pierwsze nie było to do końca legalne (motocykl zgodnie z prawem to inna kategoria pojazdu niż motorower), a po drugie format tablic do motocykli nie pasuje do małolitrażowych jednośladów.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że wprowadzenie nowego formatu tablic to ukłon w stronę właścicieli zabytkowych motorowerów i zgłoszeniami wydziałów komunikacji o wyczerpywaniu się pojemności rejestracyjnych zabytkowych tablic dla motocykli.

Jest też zła wiadomość dla właścicieli zabytkowych motorowerów – będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Tego typu "blachy" pojawią się w urzędach dopiero za ponad rok, a dokładnie 1 maja 2023 r. Ważną informacją jest też to, że aktualne tablice po tej dacie zachowają swoją ważność – to od właściciela będzie zależało, czy zdecyduje się je wymienić na tablice zabytkowe.

Ustawodawcy zaznaczyli też, że będzie można zdobyć nowe tablice, także wtedy gdy motorower ma już zabytkowe tablice motocyklowe. W takim przypadku będzie można zachować dotychczasowy numer.

Koniec z kartą pojazdu i nalepkami – znamy datę

Resort infrastruktury wyjaśnia, że projekt rozporządzenia stanowi, m.in. kontynuację dotychczasowego stanu prawnego i wprowadzanie przepisów z tzw. ustawy deregulacyjnej. W nim zawarto przepisy potrzebne do: zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej. Te regulacje wejdą w życie znacznie wcześniej, bo już 4 września 2022 r., kiedy to nowe rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące ((Dz. U. poz. 2355, z poźn. zm.). Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe.