System Tachografów Cyfrowych zgodnie z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami ruszył w Polsce 1 maja 2006 roku . Został zbudowany w rekordowo krótkim okresie siedmiu miesięcy. Kompleksową obsługę systemu tachografów cyfrowych zapewnia Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Firma zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem czterech rodzajów kart procesorowych: karty kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowej i kontrolnej. Od maja 2009 roku PWPW obsługuje tachografy w oparciu o własny podsystem obsługi kart elektronicznych. PWPW uzyskała również homologację produkowanych przez siebie kart.

Polska należy do krajów, które najszybciej wprowadziły system tachografów cyfrowych w całości - nie tylko w zakresie wydawania kart, ale też podłączenia do systemu Tachonet, który zapewnia wymianę informacji o wydanych kartach pomiędzy narodowymi podmiotami wydającymi karty. Według oficjalnych danych do systemu nie są jeszcze podłączone między innymi Portugalia, Dania, a Wielka Brytania podłączyła się do systemu dopiero w połowie września 2007 r. Do grona krajów które podłączyły się do systemu Tachonet należą nowe kraje UE takie jak Bułgaria i Rumunia, a w 2008 r. do systemu podłączyły się również Czechy, Węgry i Grecja a ostatnio kraje AETR takie jak Chorwacja, Albania i Monako.

Obecnie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przyjmuje średnio 250 wniosków dziennie i wydaje około 5,5 tys. kart miesięcznie. Zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Infrastruktury PWPW ma 26 roboczych dni na wydanie karty, jednak do końca września 2010 99,3 proc. kart PWPW wydała przed upływem 14 dni kalendarzowych.

Na ogólną liczbę 300 tys. wydanych kart systematycznie spada odsetek reklamacji. Obecnie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 0,3 proc. błędnie wydanych kart.