Zjednoczone Królestwo w rozumieniu prawa Unii Europejskiej stanie się państwem trzecim i w związku z tym zajdą istotne zmiany w stosunku dla podróżujących między obydwoma stronami. Należy je uwzględnić przy planowaniu podróży do tego kraju – przypomina Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Na razie można jeszcze np. wjechać do tego kraju na podstawie dowodu osobistego, jednak i to zmieni się zmieni wraz z początkiem października 2021 r.

Oto lista najważniejszych zmian:

  • paszport: od 1 października 2021 roku w celu podróży do Zjednoczonego Królestwa należy mieć przy sobie paszport, którego ważność w momencie kontroli na granicy tego kraju (w przypadku podróży samolotem w chwili odprawy bagażowo-biletowej) nie może być krótsza niż 6 miesięcy. Od tego dnia podróż i przekraczanie granicy na podstawie dowodu osobistego nie będą możliwe. Wizy nie będą wymagane;
  • dowód rejestracyjny: w przeciwieństwie do zasad obowiązujących w Polsce, podróżując samochodem do innych krajów, w tym Zjednoczonego Królestwa, należy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Warto o tym pamiętać, bo wielu kierowców przyzwyczaiło się do jeżdżenia bez dokumentów pojazdu, jednak za granicą, bez znaczenia czy w UE, czy poza nią, dowód należy mieć przy sobie.

Do Zjednoczonego Królestwa od teraz z zieloną kartą!

  • ubezpieczenie OC pojazdu: na podstawie Dyrektywy komunikacyjnej przemieszczanie się samochodem pomiędzy państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się na podstawie faktu zarejestrowania pojazdu w jednym z krajów członkowskich i zawartego tamże ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku podróży do Zjednoczonego Królestwa wskazanym jest posiadanie przy sobie ważnego certyfikatu Zielonej Karty wystawionego na pojazd, którym się poruszamy. Stosowne certyfikaty można otrzymać u swoich ubezpieczycieli OC posiadacza pojazdu mechanicznego.
  • formalności graniczne: przybywając do Zjednoczonego Królestwa obywatele UE podlegać będą granicznej kontroli paszportowej i nie będą mogli korzystać z preferencyjnych ścieżek dla obywateli UE. W podróży powrotnej do Polski (także w przypadku transferów w innym państwie członkowskim UE) odprawa graniczna i celna będzie taka, jak w przypadku podróży z innych państw trzecich.

Zjednoczone Królestwo – nie jesteś turystą, ubezpiecz auto na miejscu

  • rejestracja pojazdu: przybywając do Zjednoczonego Królestwa w celu innym niż turystyczny, należy przerejestrować pojazd bez zbędnej zwłoki (licząc od chwili przekroczenia granicy) oraz wykupić ubezpieczenie OC w jednym z tamtejszych zakładów ubezpieczeń. Brak spełnienia tych obowiązków skutkować będzie konfiskatą pojazdu, jego fizycznym zniszczeniem i koniecznością opłacenia grzywny;
  • telefony komórkowe: w Unii Europejskiej obowiązują przepisy dotyczące roamingu. Z dniem 1 stycznia 2021 roku przestaną one dotyczyć Zjednoczonego Królestwa i opłaty za połączenia między tym krajem, a pozostałymi państwami UE, kalkulowane będą wg stawek poszczególnych operatorów bez uwzględnienia regulacji unijnych. Należy więc sprawdzić u swojego operatora, z jakim partnerem w Zjednoczonym Królestwie ma on podpisaną umowę i wg jakich stawek rozliczane będą połączenia.