Prace nad projektem nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz kodeksu karnego, która ma ograniczyć proceder cofania licznika, dość szybko posuwają się do przodu. W czwartek w Sejmie odbyła się debata na temat zaproponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Kluby poselskie jednomyślnie poparły nowelizację. Dokument został już skierowany do Komisji Infrastruktury. Wiadomo też, że swoją opinie wyda niebawem także Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

Wspomniany projekt zakłada znacznie wyższe kary niż do tej pory. Za każde udowodnione fałszerstwo stanu licznika będzie grozić od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Karze podlegać będą zarówno zlecający oszustwo, jak i sami wykonawcy, np. mechanik w warsztacie. Z kolei kara grzywny do 3 tys. będzie grozić właścicielowi samochodu, który nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany całego licznika na nowy (np. z powodu awarii). Jeżeli właściciel pojazdu wymieni licznik na nowy, będzie zobowiązany odwiedzić w ciągu 10 dni stację kontroli pojazdów, gdzie diagnosta odczyta aktualny przebieg i wprowadzi go do bazy. Właściciel auta będzie zobowiązany też do złożenia oświadczenia o wymianie drogomierza pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Resort sprawiedliwości zapowiada także budowę tzw. bazy odczytów. Tu będą trafiać nie tylko dane rejestrowane przez diagnostów, ale także stan licznika odczytany przy każdej kontroli policji, straży granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, żandarmerii wojskowej i służby celnej. Funkcjonariusze tych służb będą mieli wręcz obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika kontrolowanego samochodu, także zagranicznego. Dane takie trafiać będą do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Projekt przewiduje też, że zgodnie z ogólnymi zasadami kodeksu karnego, sąd będzie miał także możliwość orzeczenia przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Chodzi m.in. o wszystkie urządzenia, przedmioty (np. komputery) oraz oprogramowanie, które służyło do ingerencji we wskazaniach licznika.