Dzięki tym inwestycjom powstaną nowe odcinki drogi krajowej nr 74, klasy głównej o ruchu przyspieszonym, w sumie blisko 10 km.

"Dzięki budowie obwodnic Dzwoli i Gorajca nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Janów Lubelski granica państwa w Zosinie" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że obwodnice będą uzupełnieniem dojazdu do trasy Via Carpatia i obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S19.

Droga krajowa nr 74 Foto: GDDKiA
Droga krajowa nr 74

Jak informuje resort infrastruktury, prace przygotowawcze dla obwodnicy Gorajca są na ukończeniu, uzyskano już decyzję środowiskową. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest w pierwszej połowie 2021 r., a zawarcie umowy - w czwartym kwartale 2021 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025.

Obwodnica Gorajca o długości 6,7 km ominie istniejącą zabudowę po północno – zachodniej stronie obecnego przebiegu drogi krajowej 74, przetnie dolinę rzeki Gorajec, włączając się do odcinka drogi zbudowanego w 2001 r., prowadzącego przez Szperówkę.

Z kolei obwodnica Dzwoli o długości 2,7 km została zaprojektowana w nowym śladzie, po północnej stronie miejscowości. Prowadzone są prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. W 2020 r. przewidywane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na pierwszą połowę 2021 r., a zawarcie umowy - na czwarty kwartał 2021 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2021-2023.

Resort infrastruktury przypomina, że wartość całego programu budowy 100 obwodnic ma według wstępnych szacunków sięgnąć 28 mld zł.

Obwodnice mają powstawać m.in. wokół tych miejscowości, gdzie notowane jest największe natężenie ruchu, czy tam, gdzie notowana jest największa liczba wypadków. Przy wyborze lokalizacji brano także pod uwagę poprawę dostępu do miejscowości i regionów turystycznych.

Budowa obwodnic będzie finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Do końca 2019 r. oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.