• Według autorów raportu skala produkcji na rynku motoryzacyjnym wróci do poziomu sprzed pandemii COVID-19 najwcześniej w 2030 roku
  • Transformacja z aut spalinowych na elektryczne spowoduje też, że przeszkolenia lub przekwalifikowania będzie wymagało ok. 170 tys. pracowników
  • Wiadomo już, że liczba pracowników potrzebnych do pracy na liniach montażowych będzie się kurczyć, za to potrzebnych będzie coraz więcej programistów
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Polskiej branży motoryzacyjnej przyjrzał się bliżej Boston Consulting Group (BCG) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). W efekcie powstał obszerny raport "Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce. Zielone sektory przyszłości". Autorzy zawarli w nim kilka scenariuszy dotyczących przyszłości sektora transportowego w najbliższej dekadzie, i jaki to będzie miało wpływ na polski rynek pracy.

Jak wykonano badanie?

Autorzy przebadali grupę 26 branż i 31 grup zawodowych podzielonych na 5 kategorii: technologia, zaopatrzenie, działalność produkcyjna i usługowa, sprzedaż oraz pozostałe miejsca pracy. W opracowaniu uwzględniono nie tylko kluczowe branże w obszarze motoryzacyjnym (producentów pojazdów, dostawców podzespołów związanych z silnikami spalinowymi, dostawców podzespołów niezależnych od źródła napędu, firmy zajmujące się serwisem pojazdów), ale także branże pokrewne. W tym przypadku chodziło o dostawców oprzyrządowania i usługodawców, producentów paliw i energii elektrycznej oraz dostawców paliw i infrastruktury ładowania, oraz firmy recyklingowe.

Raport BCG i PSPA Foto: PSPA
Raport BCG i PSPA

Dalsza część materiału pod podcastem

Jak zmieni się rynek pracy w branży motoryzacyjnej?

Według BCG i PSPA prawdopodobne są 3 scenariusze transformacji sektora transportu. W wariancie pesymistycznym, który nie zakłada podjęcia dodatkowych działań na rzecz rozwoju sektora elektromobilności przez administrację publiczną, autorzy spodziewają się, że do roku 2030 w branżach pozostanie 380 tys. miejsc pracy – to względem 2020 r. spadek o 17 tys. stanowisk, czyli o ponad 4 procent. Do redukcji zatrudnienia przyczyni się zmniejszenie produkcji w branży motoryzacyjnej (o tysiąc miejsc pracy), offshoring (o 25 tys. miejsc pracy) i wzrost wydajność produkcyjnej związany z cyfryzacją i autonomizacją (o 28 tys. miejsc pracy). Zwiększone wykorzystanie materiałów przy produkcji pojazdów poskutkuje utworzeniem 36 tys. nowych wakatów, a rozwój technologiczny – 3 tys.

Według analityków możliwa jest jednak realizacja bardziej optymistycznych scenariuszy. W obu wariantach prognozy dla rynku pracy są znacznie lepsze. Scenariusz umiarkowany doprowadzi do redukcji miejsc pracy o 5 tys., zaś scenariusz ambitny oznacza wzrost zatrudnienia w branży nawet o 6 tys. osób.

Raport BCG i PSPA Foto: PSPA
Raport BCG i PSPA

Według autorów opracowania nie uda się to jednak bez wsparcia administracji rządowej. Kluczem do zrealizowania obu pozytywnych wariantów jest zarówno wsparcie sprzedaży i produkcji pojazdów elektrycznych. Mowa m.in. o obniżenie ceny aut elektrycznych oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury, w tym wystarczającej liczby stacji ładowania. Autorzy twierdzą, że najwięcej w tej kwestii może zdziałać właśnie administracja publiczna: z jednej strony wprowadzając przepisy stymulujące rozbudowę infrastruktury ogólnodostępnej, a z drugiej strony wdrażając zachęty finansowe lub regulacyjne dla firm i gospodarstw domowych, które ułatwiają instalację ładowarek prywatnych.

Przekwalifikujesz się? Znajdziesz pracę

Autorzy raportu wskazują też, że transformacja spowoduje, że przeszkolenia lub przekwalifikowania będzie wymagało około 170 tys. pracowników. Pozostałe 230 tys. miejsc pracy (z łącznej liczby 397 tys.) nie ulegnie większej transformacji do 2030 r., umożliwiając pracownikom wykonywanie podobnych zadań bez potrzeby specjalnego przeszkolenia.

Nieuniknione jest to, że branża motoryzacyjna z pewnością ucierpi i zanotuje znaczny spadek zatrudnienia. Z drugiej jednak strony niektóre nowe branże wspierające elektromobilność doprowadzą do ogromnego wzrostu liczby miejsc pracy w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Według autorów opracowania w rezultacie tego, z biegiem czasu będziemy obserwować olbrzymie przemiany w strukturze zatrudnienia w branżach i grupach zawodowych związanych z motoryzacją.

Ładowanie formularza...