Już w piątek 4 czerwca w życie wejdą przepisy, które ułatwią nieco życie osobom kupującym samochody, niestety, tylko te nowe. Kupując auto w salonie, będzie można upoważnić dealera lub jego uprawnionego przedstawiciela do złożenia wniosku o rejestrację auta oraz do odbioru z organu rejestrującego decyzji o czasowej rejestracji wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami rejestracyjnymi.

Jak przypomina Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, dziś też już można dokonać rejestracji przez internet za pośrednictwem serwisu Gov.pl, ale jest to dosyć karkołomnie, ponieważ klient musi wystawiać pełnomocnictwo na pracownika salonu, a ponadto pracownik lub klient i tak muszą udać się osobiście do urzędu po odbiór dokumentów i tablic oraz okazać oryginały dokumentów. Nowością, jaka się pojawi od 4 czerwca, będzie możliwość przesłania dokumentów i tablic pocztą do dealera lub klienta.

Rejestracja auta u dilera - jak to będzie wyglądać?

Jedyne, co trzeba będzie zrobić, to złożyć podpis na wniosku o rejestrację – w grę wchodzi nie tylko podpis własnoręczny, ale także kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany. Sam wniosek o rejestrację będzie składany przez dilera przy użyciu formularza elektronicznego.

We wniosku będą musiały znaleźć się dane właściciela (imię i nazwisko lub nazwa firmy, PESEL lub REGON), adres zamieszkania oraz adres, na który ma dostać doręczona decyzja o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne. W przypadku cudzoziemca, który nie ma nadanego numeru PESEL, trzeba będzie podać także datę urodzenia. We wniosku znajdzie się również określenie rodzaju pojazdu i jego przeznaczenie, marka, typ, model, rok jego produkcji, numer identyfikacji VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu. Podać trzeba będzie także informacja o sposobie odbioru przez właściciela decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego. Będzie mógł on odebrać dokumenty bezpośrednio w wydziale komunikacji albo otrzymać pocztą – oczywiście na swój koszt.

Do wniosku w postaci elektronicznej będą dołączone także oryginał lub kopie upoważnienia, dowodu sprzedaży pojazdu, potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, kompletu znaków legalizacyjnych i dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty ewidencyjnej i opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo. Wszelkie opłaty oczywiście spoczywać będą na właścicielu pojazdu.